Spekter

Beklagelig sykehusstreik

Del

- Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Spekter Helse Herlof Nilssen.

Herlof Nilssen, leder av Spekter Helse og adm. dir. Helse Vest RHF
Herlof Nilssen, leder av Spekter Helse og adm. dir. Helse Vest RHF

LO og YS starter streiken fra onsdag morgen (29. mai). I første omgang omfatter streiken ca 500 arbeidstakere. Foreløpig blir Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Sørlandet HF, St Olavs Hospital HF og Helse Bergen HF berørt av streiken.

I forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i fjor, ble minstegrensene på 20 % for innmelding i pensjonsordningene videreført. LO og YS krever nå at denne grensen skal fjernes for deres medlemmer i sykehusene.

- Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger må ha minst 20 prosent stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ikke grunn for å innføre andre regler LO- og YS-medlemmer, sier Nilssen.

Har tilbudt løsninger
Nilssen påpeker at helseforetakene og Spekter gjennom forhandlingene gjort forsøk på å tilby løsninger for å komme LO og YS i møte.

- Gjennom forhandlingene har helseforetakene og Spekter tilbudt løsninger for å unngå at medarbeidere jobber mindre enn 20% stilling, og dermed blir innmeldt i pensjonsordningen. Vi må dessverre likevel konstatere at LO og YS valgte å stå fast ved sitt krav om nullgrense, sier Nilssen.

Helseforetakene og Spekter har i forhandlingene også vært innstilt på å gjennomføre et lønnsoppgjør i tråd med det samfunnet for øvrig har fått i år.

Vil avvente partsarbeid
Regjeringen har nå nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere pensjon fra første krone, herunder minstegrense for innmelding i pensjonsordningene.

- Vi mener det vil være hensiktsmessig å avvente resultatet av dette arbeidet, før vi vurderer minstegrensen i sykehusenes pensjonsordninger, påpeker Nilssen.

 

Fakta:

  • De LO/YS-organiserte utgjør om lag ¼ av de ansatte i sykehusene.
  • Ca 40 % av de ansatte i helseforetakene er sykepleiere som er omfattet av egen pensjonslov. For dem har ikke helseforetakene lov til å ha en annen grense enn 20 %.
  • Legene har også en egen pensjonsordning med 20 %-grense for innmelding. Heller ikke denne ordningen er omfattet av meklingen.
  • Det er for øvrig enighet i forhandlingene for helseforetakene med samtlige andre hovedorganisasjoner (Unio, Akademikerne og SAN). Lønnsoppgjøret er dermed avsluttet i enighet for 75% av de ansatte i sykehusene.

Kontakter

Bilder

Herlof Nilssen, leder av Spekter Helse og adm. dir. Helse Vest RHF
Herlof Nilssen, leder av Spekter Helse og adm. dir. Helse Vest RHF
Last ned bilde

Om Spekter

Spekter
Spekter
Sørkedalsveien 6
0369 Oslo

47 65 70 00http://www.spekter.no

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 220 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Følg saker fra Spekter

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Spekter på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Spekter

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom