Mattilsynet

Behandler vi oppdrettslaksen godt?

Del

Kampen mot lakselus koster mye. Ikke bare for oppdretterne, men også for oppdrettslaksen. Mer og tøffere lakselusbehandling har gitt mange oppdrettslaks dårligere velferd. Behandler vi oppdrettslaksen godt eller ofrer vi fiskevelferden i kampen mot lakselus spør Mattilsynet på sitt åpne dyrevelferdsseminar på Litteraturhuset i Oslo 19. oktober.

Mattilsynet inviterer til åpent seminar om fiskevelferd på Litteraturhuset i Oslo 19. oktober.
Mattilsynet inviterer til åpent seminar om fiskevelferd på Litteraturhuset i Oslo 19. oktober.

Fiskeoppdrett har blitt en av Norges største og viktigste næringer. Det ble solgt oppdrettslaks til en verdi av 60 milliarder kroner i fjor. Dette er også den næringen mange forventer skal overta for oljen.

Fiskeoppdrett har blitt vår største husdyrproduksjon. I fjor ble det satt ut 332 millioner laks og ørret i oppdrettsanleggene. Til sammenligning er det ca. 73,5 millioner husdyr på land hvis vi summerer alle dyrene i husdyrproduksjonen.

- 332 millioner oppdrettsfisk er mange individer. Derfor er det vanskelig å ta innover seg at oppdrett består av enkeltfisk. Det at oppdrettsproduksjonen reguleres i biomasse, det vil si den samlede vekten på fisken i merdene og ikke i antallet individer, viser med all tydelighet dette, sier Elisabeth Wilmann.

Dyrevelferdsloven likestiller oppdrettslaks med husdyr og kjæledyr. Loven sier at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dette gjelder også hver eneste oppdrettslaks. Loven sier også at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

De siste årene har velferden til oppdrettsfisk blitt dårligere.

- Årsakene henger i stor grad sammen med kampen mot lakselus. For å holde lakselusnivået lavt har oppdretterne måtte ta i bruk flere og tøffere metoder. Resultatet er at mange oppdrettslaks blir skadet eller dør i forbindelse med lusebehandling, sier Wilmann.

Lakselus- og velferdsproblemene har blitt så store at produksjon av oppdrettslaks har gått ned. Det står i stor kontrast til ambisjonene og vekstforventningene.  

- Dette mener vi bør debatteres, og derfor arrangerer vi et åpent seminar og debatt der spør om vi behandler oppdrettslaksen godt eller ofrer fiskevelferden i kampen mot lakselus, forteller Wilmann.

En forsker, en statssekretær, en styreformann i et av Norges største oppdrettsselskap, en nestor innen fiskehelse og fiskevelferd, en dyreverner og to fra Mattilsynet skal belyse og debattere fiskevelferd på seminaret.  

Dette er sjette år på rad Mattilsynet markerer dyrenes dag og setter dyrevelferd på dagsordenen med seminar og debatt her på Litteraturhuset.

- Målet vårt er å skape en folkelig og offentlig debatt der dyreeiere, dyrevernere, veterinærer, forskere, enkeltpersoner, næringsaktører og Mattilsynet møter hverandre og diskuterer ulike dyrevelferdstemaer, avslutter Wilmann.

Seminaret starter kl 18. på Litteraturhuset og er åpent for alle. 

Se opptak av seminaret og debatten på Facebooksiden til Mattilsynet. 

Kontakter

Mattilsynets pressevakt: 46 91 29 10

Bilder

Mattilsynet inviterer til åpent seminar om fiskevelferd på Litteraturhuset i Oslo 19. oktober.
Mattilsynet inviterer til åpent seminar om fiskevelferd på Litteraturhuset i Oslo 19. oktober.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom