Posten Norge

Bedring i Postens resultat, men fortsatt utfordringer

Del

Posten Norges omsetning i 2. kvartal var 5 975 mill. kroner, en reduksjon på 1,4 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2017. Justert driftsresultat ble i 2. kvartal 214 mill. kroner. Økningen på 158 mill. kroner mot samme kvartal i 2017 skyldtes resultatforbedring i både logistikk- og postsegmentet.

Presentasjonen kan følges som webcast her: https://www.kaltura.com/tiny/633nw

For logistikksegmentet var flere virkedager i 2. kvartal, som følge av at påsken falt i 1. kvartal, en medvirkende årsak til resultatforbedringen.

- Resultatet i 2. kvartal ble som varslet noe bedre enn resultatet i 1. kvartal. Imidlertid er det fremdeles utfordringer innenfor begge segmenter. Investeringen i industrialisering og effektivisering av det norske logistikknettverket gir kortsiktig merkostnader som gjør at vi ikke har klart å omsette den gode omsetningsveksten til bedre resultater innenfor logistikksegmentet. I postsegmentet er fallet i brevvolum høyere enn forutsatt ved inngangen til 2018. Dette har medført at tiltakene som er iverksatt ikke lenger er tilstrekkelige for å opprettholde tilfredsstillende lønnsomhet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Logistikksegmentet
Justert driftsresultat i 2. kvartal for segment Logistikk var 51 mill. kroner, 53 mill. kroner bedre enn samme periode i 2017. Det var solid vekst innen stykkgods, bedriftspakker og netthandel til private, samt nasjonal og internasjonal spedisjon/transport. God tilgang på nye kunder ga økt omsetning for ekspress i hele Norden. Omsetningen i offshorevirksomheten var fortsatt preget av lav prosjektaktivitet i oljesektoren.

- Posten Norge møter økt etterspørsel med å investere i utvidet kapasitet og effektivitet i logistikknettverket. Samtidig øker vi servicenivået og kommer nærmere våre kunder med nye tjenester og større valgfrihet. Vi ser at kundene responderer positivt og at store nettbutikker i Norden velger oss, sier Wille.

Postsegmentet
I 2. kvartal ble justert driftsresultat 206 mill. kroner for segment Post, en økning på 100 mill. kroner sammenlignet med 2017. Økningen skyldes blant annet at Stortinget besluttet en tilleggsbevilgning på 342 mill. kroner for statens kjøp av leveringspliktige posttjenester. Halvparten av tilleggsbevilgningen ble inntektsført i 1. halvår.

- Det er positivt at Stortinget har bevilget ytterligere midler slik at staten nå betaler fullt ut for merkostnadene knyttet til å opprettholde postdistribusjon fem dager i uken, sier konsernsjef Tone Wille.

I 1. halvår falt adressert brevvolum i Norge med 11,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Sammenlignet med fjoråret var det også en reduksjon i netthandelen fra Kina i 1. halvår på rundt 9 prosent. Importandelen fra Kina anslås være rundt 30 prosent av brev og småpakker fra utlandet.

HMS
I 2. kvartal 2018 var sykefraværet for konsernet 5,6 prosent, en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2017. Sykefraværet siste 12 måneder var 5,9 prosent, en reduksjon på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med fraværet ett år tilbake.

Totalt antall personskader per million arbeidede timer (H2) siste 12 måneder økte fra 8,5 per juni i fjor til 9,1 per juni i år. En snørik vinter med glatte veier er en vesentlig årsak til utviklingen siste 12 måneder.

Nøkkeltall 2. kvartal 2018 (2. kvartal 2017 i parentes)
Driftsinntekter (MNOK) 5 975 (6 059)
Justert driftsresultat (MNOK) 214 (56)

Nøkkeltall 1. halvår 2018 (1. halvår 2017 i parentes)
Driftsinntekter (MNOK) 11 844 (12 153)
Justert driftsresultat (MNOK) 159 (247)
Egenkapitalandel % 38,1 (38,2)
Avkastning på investert kapital/ROIC % 8,6 (9,1)
Egenkapitalavkastning (etter skatt) % 5,6 (0,2)

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Posten Norge

Posten Norge
Posten Norge
Biskop Gunnerusgate 14
0185 Oslo

22 03 00 00http://www.postennorge.no

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område.