Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Bedre oversikt over skredfare i Strand kommune

Del

Strand kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at det i Heiabakkane ligger 4 eneboliger innenfor 1/100-faresonen. NVE overleverer kartene til Strand kommune torsdag 26.april.

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang og steinskred, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene i Strand kommune er Døviga, Diket, Kjølevik, Kvam, Tauvågen, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Strand kommune. Faresonekartene viser at det er steinsprang som er skredtypen som utgjør størst fare for bebyggelsen i de fleste områdene. I Døvika utgjør også flomskred fare for bebyggelsen, forteller Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef i NVE.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet én felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til én faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke områder som er skredutsatt.

– Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesaksbehandling, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, sier Sverdrup.

Grunnlaget for faresonekartene er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke dem i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Rapporten finner du:

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_47.pdf 

Faresonekart Strand:

https://goo.gl/sWJDth

 

Kontaktpersoner

Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef, mobil: 90752061

Yngve Midtun, geolog, mobil: 409 18 678

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom