Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Bedre oversikt over skredfare i kommunene Kåfjord og Skjervøy

Del

Kommunene Kåfjord og Skjervøy får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at i flere områder er det bebyggelse som ligger innenfor 1/1000-faresonen, og enkelte steder er den årlige sannsynligheten for skader ved eksisterende bygg nærmere 1/100 enn 1/1000. NVE overleverer kartene til Skjervøy torsdag 19.april og til Kåfjord fredag 20.april 2018.

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene i Kåfjord kommune er Indre Nordnes, Kjerringdalen, Kåfjorddalen, Bjørkholt, Myrhaug – Bjerkli, Nomedalen, Olderdalen nord, Sagatun, Ytre Nordmannvik og Engenes – Hammarvika. Dette supplerer områder som er kartlagt tidligere i denne kommunen. Kartlagte områdene i Skjervøy kommune er Maursund sør, Maursund nord, Vågen og Kveldsolvegen, Laukøya, Hellnes, Lauksundet, Arnøyhamn, Langfjorden og Årviksand.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Kåfjord og Skjervøy. Faresonekartene viser at det er snøskred, sørpeskred, flomskred og stedvis steinsprang som er skredtypene som utgjør størst fare for bebyggelse, forteller Knut Aune Hoseth, regionsjef i NVE.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

– Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, sier Hoseth.

Grunnlaget for faresonekarta er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Rapporten:

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_45.pdf

Faresonekart Kåfjord: https://goo.gl/kAXXmC

Faresonekart Skjervøy: https://goo.gl/XFa2sM

Kontaktpersoner

Knut Aune Hoseth, regionsjef, mobil: 97165337

Eva Margareta Forsgren, senioringeniør, telefon: 22959616

Odd-Arne Mikkelsen, geolog, telefon: 22959630

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom