Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Bedre oversikt over skredfare i Balsfjord kommune

Del

Balsfjord kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at 6 boliger ligger innenfor 100-års og 30 boliger innenfor 1000-års faresonen for skred i de kartlagte områdene. NVE overleverte kartene onsdag 8. juni 2016.

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred, og dekker områdene Darobakken-Kantornes, Forsøybukta, Gamnes, Indre Tennes, Kila, Middagsbukta, Myreng-Slettmo, Skogly, Slettneset, Sommerseth, Storbukta-Tømmernes og Tamokdalen. 

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Balsfjord. Vi ser at jord- og flomskred, snøskred og sørpeskred er de skredtypene som i de fleste tilfellene utgjør fare for bebyggelsen. Men stedvis utgjør også steinsprang den største faren, forteller NVEs geolog Odd-Arne Mikkelsen. 

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til én faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke områder som er skredutsatt. 

– Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesaksarbeid, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, sier Mikkelsen. 

Grunnlaget for faresonekartene er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, feltbefaringer og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med andre kartdata.

Rapporten kan du se her.

Faresonekartene finner du i NVEs kartkatalog.

Kontaktpersoner

Odd-Arne Mikkelsen, avdelingsingeniør/geolog, mobil: 977 59 345

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom