Utdanningsdirektoratet

Bedre karakterer på matteeksamen

Del

Årets tiendeklassinger får en snittkarakter på 3,3 til matteeksamen. Det er 0,4 karakterpoeng høyere enn i fjor.

Utdanningsdirektoratet har i dag publisert foreløpig karakterstatistikk fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring våren 2016. Det er små forskjeller fra i fjor, med unntak av matematikkeksamen på 10. trinn. 

Matteeksamen er justert

- Etter flere år med svake og varierende mattekarakterer i grunnskolen, har vi evaluert eksamensoppgavene og gjort noen endringer slik at elevene får vist kompetansen sin på en bedre måte. Disse endringene ser ut til å slå positivt ut på elevenes karakterer, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Sissel Skillinghaug.

De viktigste endringene er at oppgavene ikke lenger avhenger av hverandre og at det er noen flere oppgaver på lavt og middels nivå. I tillegg er arbeidsmengden mindre slik at elevene har bedre tid til hver oppgave.

Marginal endring i norsk

I eksamen i norsk hovedmål på 10. trinn, som fikk kritikk for å være for vanskelig, får elevene en snittkarakter på 3,6. Det er 0,1 karakterpoeng mer enn i fjor.

- Tilbakemeldingene fra sensorene er at elevene forstod og svarte på oppgaven. Sensuren bekrefter dette bildet, sier Skillinghaug.

Små endringer i videregående

I videregående er det generelt små endringer i snittkarakterene fra i fjor. Det er fortsatt de praktiske matematikkfagene som skiller seg ut. Her får rundt 50 prosent av elevene karakteren 1 eller 2. Den største endringen er i teoretisk matematikk på Vg1, der går snittet ned fra 3,6 til 3,3.

- I fjor gikk over 20 prosent av norske tiendeklassinger ut av ungdomsskolen med karakteren 1 eller 2 i standpunkt i matematikk. Når eksamensresultatene i matematikk er så svake i videregående skole, betyr det at vi må gjøre mer for å lære elevene helt grunnleggende matematikk i barne- og ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I fjor la regjeringen frem realfagsstrategien "Tett på realfag". Målet er at barn og unge skal være tett på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole.

Hva sier eksamensresultatene noe om?

Eksamenskarakteren er et uttrykk for kompetansen eleven har vist på eksamen. Fordi oppgavene er ulike fra år til år, er det normalt med noe variasjon i karaktergjennomsnitt og karakterfordeling. Dette innebærer at eksamensresultatene ikke er direkte sammenlignbare fra år til år. 

Nasjonale tall og tall fra fylkene på udir.no 

På nettsidene våre har vi publisert foreløpig karaktersnitt og karakterfordeling. Tallene gjelder både offentlige og private skoler. Privatister er inkludert i tallene.

Se udir.no/eksamenskarakterer.

Nøkkelord

Kontakter

Marit Dorothea BjørnstadSpør meg om prøver, statistikk, Elevundersøkelsen og læringsmiljø

959 70 718mdb@udir.no

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Molde og Hamar.

Følg saker fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Utdanningsdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom