Samferdselsdepartementet

Bedre bredbånd i distriktene: 13 700 husstander sikres nytt eller forbedret bredbåndstilbud

Del

- Bredbånd er en nøkkel til fremtidig velferd og vekst i Norge, og er blitt like viktig som både vei og jernbane. De kommersielle aktørene har siden 2013 økt sine årlige investeringer til fast og mobilt bredbånd til 10,7 milliarder kroner, som er omtrent tre milliarder kroner høyere enn i 2013. I tillegg til det gir staten støtte til prosjekter i distriktene hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Årets tildeling vil sikre om lag 13 700 husstander et nytt eller forbedret bredbåndstilbud, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I dag har nær 100 prosent av innbyggerne bredbåndstilbud enten i form av fast eller mobilt bredbånd. Fire av fem husstander har tilbud om bredbånd med 100 Mbit/s eller mer. Stortinget bevilget i 2017 138,7 millioner kroner over statsbudsjettet til bredbåndsutbygging i distriktene. På vegne av Samferdselsdepartementet forvalter og tildeler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bredbåndsmidler til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

- Selv om dekningstallene viser at det går fremover, er det ingen som hviler av den grunn. Det må rulles ut mye fiber de neste årene for å gi befolkningen og næringslivet et enda bedre mobil- og bredbåndstilbud. I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet har regjeringen laget nye regler som kan bidra til kraftig reduksjon i utbyggingskostnadene, slik at vi får mest mulig bredbånd for hver krone som investeres. Det er summen av alt dette og innsatsen til de kommersielle aktørene som sikrer at vi når målene om høyhastighetsbredbånd til alle, sier Solvik-Olsen.

 For flere opplysninger - se:

  • Pressemelding av 8. september 2017 på Nkoms nettsider om tilskudd til bedre bredbåndsdekning
  • Sammendrag av 22. mai 2017 fra Nkom om de viktigste utviklingstrekkene i det norske ekommarkedet i 2016
  • Pressemelding av 6. juni 2017 fra Samferdselsdepartementet om forslag til nye graveregler for fiberkabler 

Nøkkelord

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Fire av fem husstander har tilgang til høyhastighetsbredbånd21.9.2017 13:05Pressemelding

- Vi ser en gledelig vekst i bredbåndsdekningen i hele landet. Spesielt distriktsfylker opplever en forbedring. Bredbåndsaktørene investerer stadig mer, samtidig som staten bidrar med bedre rammevilkår og økonomisk støtte. Årets dekningsundersøkelse viser at den totale innsatsen gir resultater. Dette er viktig for næringsliv og innbyggerne i hele landet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Autonome og samankopla køyrety: Felleserklæringar med Sverige og Finland om vidare samarbeid og testing er underteikna15.9.2017 12:49Pressemelding

- Autonome og samankopla køyrety kan gi oss styrkt trafikktryggleik, betre utnytting av veginfrastrukturen, reduserte transportkostnader og ein meir miljøvennleg vegtrafikk. For å leggje til rette for ei slik utvikling, har vi i dag skrive under felleserklæringar med Sverige og Finland om vidare samarbeid og tilrettelegging for uttesting. I lag med Finland har Noreg eit samarbeid om grensekryssande uttesting på E8. Vi tar sikte på å starte opp tidleg i 2018, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom