BDO

BDO tar grep om Grenland og Telemark

Del

(Skien, 19. desember 2013) BDO gjennomfører to oppkjøp i Grenlandsregionen før jul, og blir dermed en av områdets og Telemarks største aktører innen revisjon, rådgivning og regnskap med en årlig omsetning på omkring 50 millioner kroner og 41 medarbeidere. Det er revisjonsselskapet RevisorGruppen Telemark AS og regnskapsfirmaet Advice Consulting Group AS som nå innlemmes i BDO.

- BDO har de siste årene vært gjennom store endringer etter å ha konsolidert det norske revisjonsmarkedet. Vårt mål var ikke å vokse gjennom ytterligere oppkjøp, men Grenland er et av våre høyest prioriterte områder i Norge og vi ønsket å få en sterk markedsposisjon. Det har vi nå lykkes med gjennom integrasjon av RevisorGruppen Telemark AS og Advice Consulting Group. Gjennom oppkjøpet har vi også styrket vår posisjon i Telemark, hvor vi er representert med kontorer i Skien og Kragerø, sier Trond-Morten Lindberg, adm. dir. i BDO.

Geir Bjarne Sørensen, nåværende leder av RevisorGruppen Telemark blir leder for BDO i regionen. Hans første oppgave blir å integrere de tre virksomhetene og utnytte det store markedspotensialet som finnes i Telemark.

- BDO er en svært god match for oss. Nærhet til kunden, mot til å si fra når det trengs kombinert med en solid størrelse i Norge og internasjonalt var utslagsgivende, sier Geir Bjarne Sørensen, ny leder av BDO i Telemark.

BDO har også gjort oppkjøp i andre deler av landet på tampen av året. De to andre regionene som er definert som spesielt viktige er Østfold og Vest-Agder. I Vest-Agder gjennomførte BDO nylig oppkjøp av tre ulike miljøer som samlet øker bemanningen med omkring 20 personer. I Østfold er det Expedio Services samt Universal Regnskap som blir en del av BDO. Til sammen øker integrasjonene BDOs omsetning i Norge med totalt 65 millioner kroner i året.

For mer informasjon, kontakt:

Trond-Morten Lindberg, adm. dir. i BDO i Norge, telefon 951 29 150 eller

Geir Bjarne Sørensen, avdelingsleder i BDO i Telemark, telefon 924 45 501

BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med nærmere 1200 medarbeidere ved kontorer over hele landet. Vår strategi med lokal forankring og partnernærhet til kunden har bidratt sterkt til vår suksess. BDO tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift samt foretaksservice. Kundene våre spenner fra store børsnoterte konsern til mindre familieeide bedrifter. Våre medarbeidere er økonomer, revisorer og advokater med sterk faglig tyngde og stor breddekunnskap. Internasjonalt er BDO til stede i 138 land og teller 55 000 ansatte. Vi samarbeider tett med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder med spesielle rådgivningsbehov.

Om BDO

BDO
BDO
PB 1704 Vika
0121 Oslo

http://www.bdonoraudit.no