Adecco

Barnehagepanikk – hvilke rettigheter har du?

Del

Vi har spurt Mona Berget Heimerback, fagansvarlig lønns- og arbeidsvilkår:

Det er ingen lovregler som direkte regulerer rett til arbeidsfritak, permisjoner eller lignende på grunn av manglende barnehageplass. Dette selv om arbeidstaker ofte får avslag på søknad om plass kort tid før han/hun skal tilbake på jobb.

I mange tilfeller benyttes nok bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 12-5 (2) om rett til ytterligere 12 måneder permisjon uten lønn etter at permisjonen med foreldrepenger er ferdig. Det er imidlertid et krav at permisjonen er varslet til arbeidsgiver etter gitte frister; «snarest mulig og senest en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år». Dersom arbeidstaker ikke har hatt mulighet til å varsle innen disse fristene – f.eks. fordi avslaget på barnehageplass kom «for sent» – har arbeidstaker fortsatt rett til permisjonen.

Det er også en forutsetning at permisjon etter § 12-5 (2) tas umiddelbart etter permisjonen med foreldrepenger. Arbeidstakere som har vært tilbake i jobb mister altså denne rettigheten.

En arbeidstaker som har startet å jobbe igjen, og så får behov for 100 % fri på grunn av manglende barnehageplass, vil dermed etter loven ikke ha lovfestet rett til fri. Det kan imidlertid finnes ordninger i tariffavtaler eller andre bedriftsinterne ordninger som gir flere rettigheter.

Normalt er arbeidsgivere løsningsorientert i slike situasjoner, og innvilger ulønnet permisjon (fri) uavhengig av varslingsfrister og lovhjemler. Arbeidsgiver kan alltids innvilge permisjoner til tross for at formålet ikke er lov-, tariff- eller avtaleregulert.

Så får vi håpe det ordner seg for høstens ettåringer.

Kontakter

Bilder

Om Adecco

Adecco
Adecco
Rosenkrantzgate 16
0160 Oslo

http://www.adecco.no

Adecco er et av Norges ledende bemannings- og rekrutteringsselskap. Adecco er landsdekkende, og har over 60 års erfaring i Norge. Adecco har over 400 ansatte, og 5000 medarbeidere i jobb hver dag. I Norge består Adecco- konsernet av fem merkevarer: Adecco, Modis, Badenoch & Clark, Ingeniør Compagniet og Naviga. Vi leverer til kunder i alle bransjer, i offentlig og privat sektor.

Følg saker fra Adecco

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Adecco på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Adecco

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom