Bane NOR

Bane NOR SF er etablert

Del

I et mer moderne, effektivt og miljøvennlig transportsystem må jernbanen bære en langt større del av transporten i Norge. Det krever en kraftig utbygging av den nasjonale infrastrukturen for jernbane, kombinert med en god og effektiv drift av jernbanenettet.

Styreleder Siri Hatlen Foto: Hilde Lillejord
Styreleder Siri Hatlen Foto: Hilde Lillejord

Som er ledd i dette arbeidet er ansvaret for jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, samlet i et nytt infrastrukturforetak som skal være i full operativ drift fra 1. januar 2017. Navnet på selskapet er nå bestemt. Det vil hete Bane NOR SF.

- Bane NOR SF skal bygge fremtidens jernbanenett, og det har vært veldig spennende å finne navnet på det nye infrastrukturforetaket. Jeg er glad for i dag å kunne presentere navnet Bane NOR SF, sier styreleder Siri Hatlen. Ansatte har bidratt aktivt med navneforslag, fortsetter Siri Hatlen.

- Styret har lagt vekt på å finne et navn som er enkelt og selvforklarende, men som også markerer at det er et nytt foretak som nå er etablert. Bane NOR har som formål å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling.

Arbeidet med å rekruttere konsernsjef og øvrig toppledelse til Bane NOR pågår.

Bakgrunn
I et mer moderne, effektivt og miljøvennlig transportsystem må jernbanen bære en langt større del av transporten i Norge. Det krever en kraftig utbygging av den nasjonale infrastrukturen for jernbane, kombinert med en god og effektiv drift av jernbanenettet. Som er ledd i dette arbeidet er ansvaret for jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, samlet i et nytt infrastrukturforetak som skal være i full operativ drift fra 1. januar 2017.

Jernbaneinfrastrukturforetaket SF (nå Bane NOR SF) ble stiftet februar 2016 og eies av Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling. Foretaket vil ha ansvaret for forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. Videre ansvaret for trafikkstyring, kunde- og trafikkinformasjon og forvaltning av eiendom. Alle jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, legges til foretaket. Foretaket vil få ca. 4000 ansatte og ha hovedkontor i Oslo.

I 2016 er det bevilget i overkant av 18 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer, hvorav 9.5 milliarder kroner til prosjektinvesteringer.

Strategisk retning for Bane NOR SF vil være konsentrert omkring:

E
t sikkert og pålitelig transportsystem
Bane NOR SF skal arbeide systematisk for kontinuerlig forbedring av sikkerhet og kvalitet i leveranse.

Kunden i sentrum
Bane NOR SF skal tilby løsninger for operatører, reisende og
vareeiere samt trafikkstyring som gir høy punktlighet og høy kundetilfredshet.

Mer for pengene
Bane NOR SF skal bedre ressursutnyttelsen gjennom effektivisering, modernisering og mer effektiv planlegging, - utbygging og drift.

Fremtidsrettet samfunnsaktør
Bane NOR SF skal bidra til at jernbanens markedsandel økes både for reisende og for godsnæringen. Bane NOR SF skal være digitalt ledende gjennom innovativ bruk av teknologi. Bane NOR SF skal være en attraktiv arbeidsgiver med ledende kompetanse.

Kontaktpersoner

Siri Hatlen                                                         Cecilie Pindsle
Styreleder                                                          Prosjektleder merkevare
Mobil 917 44 863                                             Mobil 917 10 430

Bilder

Styreleder Siri Hatlen Foto: Hilde Lillejord
Styreleder Siri Hatlen Foto: Hilde Lillejord
Last ned bilde
Styret vedtok nytt navn i dag: 
Fra venstre: Fra dagens styremøte i Bane NOR, fv: Tor Pålerud, Morten Lønnes, Toril Nag, Auke Lont, styreleder Siri Hatlen, fung. adm.dir. Stein O. Nes, Olaf Melbø, Ane Breivega, og Jens Heiberg. (Foto: Hilde Lillejord)
Iain Vartun var ikke tilstede på møtet
Styret vedtok nytt navn i dag: Fra venstre: Fra dagens styremøte i Bane NOR, fv: Tor Pålerud, Morten Lønnes, Toril Nag, Auke Lont, styreleder Siri Hatlen, fung. adm.dir. Stein O. Nes, Olaf Melbø, Ane Breivega, og Jens Heiberg. (Foto: Hilde Lillejord) Iain Vartun var ikke tilstede på møtet
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom