Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Aziz Ur Rehman er Årets forbilde

Del

Prisen for Årets forbilde går i år til Aziz Ur Rehman for hans innsats for barn og unge med minoritetsbakgrunn. Rehman er leder i Rådet for innvandrerorganisasjoner. Fritiden brukes på Mangfoldhuset på Søndre Nordstrand i Oslo der han jobber frivillig som leder, og på Radio-voice of Oslo som retter seg mot fremmedspråklige med samfunnsengasjement.

Prisvinner Aziz Ur Rehman får utdelt prisen Årets forbilde av Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Foto Johannes Granseth
Prisvinner Aziz Ur Rehman får utdelt prisen Årets forbilde av Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Foto Johannes Granseth

– Det er veldig hyggelig og motiverende å få denne anerkjennelsen. Barn og unge med minoritetsbakgrunn trenger rollemodeller på fritidsarenaer, på skolen, i arbeidslivet og ellers i samfunnet slik at de kan se at mange har klart det bra med deres bakgrunn, og at de har mange gode muligheter i det samfunnet de er en del av, sier Aziz Ur Rehman, som vil bruke prispengene på tiltak for barn og ung i lokalmiljøet på Søndre Nordstrand.

Tør å gå foran
Årets forbilde går til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og ungdom. I dag delte Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ut prisen på Nobels Fredssenter.

– Det å være forbilde betyr at vi er noe for andre. At vi er til stede for andre. At vi gjør noe sammen med andre og tør å gå foran. Slik er det med Årets forbilde. Gjennom hans mangfoldige frivillige innsats for likestilling og integrering, er han et forbilde for oss alle, sier Linda Hofstad Helleland.

Aziz Ur Rehman brenner for at barn, unge og eldre med minoritetsbakgrunn skal bli mer aktive i samfunnet. På Mangfoldhuset på Søndre Nordstrand arrangerer han ulike kurs som norskkurs, datakurs og spanskkurs, samt temakvelder, jentekvelder og trening for kvinner. I tillegg arrangerer han aktiviteter for barn og unge i ferier, som hytteturer, kinodag, minigolf eller bowling.

Fritiden brukes også på å lede Radio-voice of Oslo FM 99.3, som retter seg mot fremmedspråklige. Sendingene er blant annet på arabisk, urdu, somalisk, og lytterne kan diskutere aktuelle samfunnsspørsmål med politikere, fagfolk og andre samfunnsengasjerte.

Årets forbilde
Prisen deles ut annethvert år. Det er landets kommuner og organisasjoner som foreslår kandidater til prisen. En egen jury har vurdert kandidatene, og har sett etter ildsjeler som:

  • er gode rollemodeller
  • nyter respekt blant barn og unge
  • fremmer likestilling og motarbeider diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet
  • legger vekt på dialog og kontakt mellom generasjonene

Prisen deles ut for 11. gang
Prisen deles ut for 11. gang, og årets prisvinner får 50 000 kroner som skal gå til virksomheten som prisvinneren er engasjert i.

Tidligere mottakere av Årets forbilde:

2016 Lubna Mehdi
2013 Musa Anderssen
2012 Herbie Skarbie Kawuma
2011 Cecilia Dinardi
2010 Richard Espenes Kiwanuka
2009 Mahdi Hassan Mouhoumed
2008 Farooq Farooqi
2007 Tanvir Ul Hassan
2006 Osman Mohamed Aden
2005 Dilek Ayhan

Kontakter

Bilder

Prisvinner Aziz Ur Rehman får utdelt prisen Årets forbilde av Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Foto Johannes Granseth
Prisvinner Aziz Ur Rehman får utdelt prisen Årets forbilde av Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Foto Johannes Granseth
Last ned bilde
Prisvinner Aziz Ur Rehman. Foto Johannes Granseth
Prisvinner Aziz Ur Rehman. Foto Johannes Granseth
Last ned bilde

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Stensberggata 27
0170 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Sammen for barn og unge utsatt for menneskehandel28.5.2018 07:00Pressemelding

Barn og unge som utsattes for menneskehandel og andre typer utnytting får sjelden muligheten til å fortelle sin historie på en meningsfylt og helhetlig måte. Østersjørådet og Nordisk Ministerråd mener at dersom myndighetene hadde lyttet til de unges erfaringer og meninger ville de unge fått en bedre oppfølging, og samfunnet ville bedre kunne identifisere og følge barn og unge som utsettes for overgrep og utnytting.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom