Unio

Avtalen mellom regjeringspartnerne hindrer grønt skifte

Del

Grønn skattekommisjon og alle tidligere utredninger har mente at økte miljøavgifter skal skiftes i tiltak som gir nye jobber. Med budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF blir dette vanskelig, da denne slår fast at «Et slikt skifte skal innebære en økning av avgifter på utslipp av CO2 motsvart av en sektorvis reduksjon av andre skatter og avgifter». - Regjeringen har dermed glemt det mest elementære med et grønt skatteskifte. Når disse partiene har bundet seg til at de økte avgiftsinntektene skal brukes i samme sektor, blir det vanskeligere å oppnå en god sysselsettingseffekt av et grønt skifte, sier Ragnhild Lied, leder i hovedorganisasjonen Unio.

Lied mener regjeringen ikke tar det grønne skifte på alvor når inntektene fra økte avgifter på bensin og diesel gis tilbake til bilistene på en måte som stimulerer til økt bilbruk.
- En god sysselsettingseffekt av et grønt skrifte oppnår vi best ved utgifter over statsbudsjettet som stimulerer sysselsettingen, eller gjennom skattelettelser på arbeid slik at det blir mer lønnsomt for den enkelte å jobbe eller billigere for arbeidsgiver å ansette. Det er dette som har vært forslaget fra Grønn skattekommisjon, underestreker Lied.
Unio mener at regjeringen her gir fra seg muligheter.
- Selv innenfor et regime som begrenser skatteskiftet sektorvis kunne mye vært gjort bedre. Vi trenger en offensiv satsing på ny miljøteknologi og nye miljøvennlige transportformer både til lands og til vanns som er viktig for både bosetting og næringsutvikling i hele landet. Vi minner også om at Grønn skattekommisjon foreslo tiltak som ville gitt et grønt skifte på 25-30 milliarder kroner. Tiltakene i budsjettet er med andre ord små, understreker Unio-lederen.

Kontakter

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom