Nærings- og fiskeridepartementet

Avtale mot uregulert fiske i Polhavet

Del

På det siste forhandlingsmøtet i Washington D.C. denne uka ble man enige om en internasjonal avtale som forhindrer uregulert fiske i Polhavet.

- Jeg er glad for at partene nå er enige om en avtale mot uregulert fiske i Polhavet og et styrket forskningssamarbeid. Avtalen er viktig for forvaltningen av havet rundt nordpolen og bidrar til det globale arbeidet for å begrense uregulert fiske, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Avtalen forplikter de fem kyststatene til havet rundt nordpolen; Norge, Russland, USA, Canada, og Danmark/Grønland/Færøyene, og fjernfiskeaktørene Kina, Japan, Sør-Korea, Island og EU til å avstå fra et mulig, fremtidig uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet.

Avtalen legger også til rette for forskningssamarbeid for å følge utviklingen i fiskebestander og økosystemer i årene som kommer. Dette vil være viktig for å overvåke konsekvensene av klimaendringene for økosystemene i Polhavet.

- Jeg vil særlig fremheve betydningen av forskningssamarbeidet. Dette vil være et langsiktig arbeid som vil bidra med viktig kunnskap om utviklingen i Polhavet, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Kommersielt fiske i denne delen av Polhavet er ifølge våre forskere ikke sannsynlig med det første. Partene er enige om at det ikke er behov for å etablere en ny regional fiskeriforvaltningsorganisasjon nå.

- Avtalen inkluderer svært viktige land i dette arbeidet, og det vil bidra til å styrke kunnskapen om utviklingen i Polhavet, slik at vi er forberedt dersom fiskebestander skulle bevege seg inn i dette området, sier fiskeriminister Sandberg.

Fiskeriministeren legger også til at dette vil være kunnskap som Norge kan ta med inn i arbeidet i Den nord-øst atlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC), dersom det blir aktuelt å regulere og drive kommersielt fiske i NEAFCs forvaltningsområde nord for nasjonale soner. 

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom