Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Avslag til Sandes Småkraftverk

Del

NVE avslår søknaden om løyve til å byggje Sandnes Småkraftverk i Osestadbekken med overføring av Storevatnet i Lindesnes kommune i Vest-Agder.

Kraftverket ville hatt ein årleg produksjon på om lag 6,45 GWh. Dette svarar til straumbruken til om lag 325 husstandar.

NVE har lagt vekt på at ei utbygging ville føre til negative konsekvensar for anadrom fisk og eit statleg sikra friluftsområde. Overføringa av Storevatnet ville i tillegg ha påverka Litleåna og Oppsalbekken som båe er sideelver i Lyngdalsvassdraget, som er eit verna vassdrag. Fraføringa av vatn frå Lyngdalsvassdraget ville ha påverka verneverdiane på ein slik måte at NVE har tillagt dette noko vekt i den heilheitlege vurderinga si.

Les meir om Sandnes Småkraftverk

Kontaktpersonar:
Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216
Sakshandsamar Brit T. Haugen, tlf.: 22 95 95 95

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom