Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Avslag til Melkevoll kraftverk i Stryn kommune i Sogn og Fjordane

Del

NVE avslår søknaden frå Melkevoll Elvekraft SUS om løyve til å byggje Melkevoll kraftverk i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. NVE meiner at utbygging vil vere i strid med vassressurslova sine reglar om kraftutbygging i verna vassdrag.

NVE legg vekt på at turisme og friluftsliv er ein del av vernegrunnlaget for Oldenvassdraget, og at Melkevoll kraftverk vil redusere verdiane for desse interessene. Særleg gjeld dette inngrepa og vassføringsreduksjonen i inntaksområdet, som ligg sentralt i eit nasjonalt viktig turistområde.

NVE meiner i tillegg at terrenginngrepa langs røyrtraseen vil vere omfattande og negativt for landskapet i området. Utbygginga vil også kunne få nokre konsekvensar for storaurebestanden i Oldenvassdraget.

Melkevoll kraftverk ville ha bidrege med ein gjennomsnittleg kraftproduksjon på 3,77 GWh. Dette utgjer straumbruken til 188 husstandar.

Les meir om Melkevoll kraftverk

 

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt             

tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216

Sakshandsamar Steinar Pettersen     

tlf.: 22 95 94 03

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom