Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Avslag til Hoffmannselva kraftverk

Del

NVE avslår søknaden om løyve til å byggje Hoffmannselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland.

Det er Nord-Salten Kraft AS som har søkt om å byggje vasskraftverket, som ville gitt ein årleg produksjon på om lag 16,6 GWh.

Reindrift har vore det mest sentrale temaet i vår vurdering av prosjektet. Ei utbygging vil kunne få store negative konsekvensar for Staggjo - Habmer reinbeitedistrikt, og NVE meiner det ikkje er mogeleg å avbøte desse. NVE har også lagt noko vekt på at tiltaket vil gje negative konsekvensar for friluftlivsverdiar i området.

Som en følgje av at NVE meiner skader og ulemper er større enn nytta av tiltaket, gjev NVE ikkje løyve til bygging av Hoffmannselva kraftverk.

Les meir om Hoffmannselva kraftverk her.

Kontaktpersonar:
Seksjonssjef, Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216
Sakshandsamar, Joachim Kjelstrup, tlf. 22 95 91 47 / 917 10 966

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isgang i Namsen22.4.2018 14:41Pressemelding

NVE følger isgangen i Namsen tett, og har folk på stedet. Gjennomstrømming av vannet, samt videre vær og temperatur avgjør om det vil bli ytterligere flomproblemer i og langs vassdraget. NVE vil komme med mer informasjon når dette er avklart og observasjoner er gjort langs vassdraget. - Vi har isganger hver vår. Det er dramatisk når isen løsner, og isen stopper ofte opp og demmer opp vann underveis. Ofte ordner elva dette selv, da renner vannet under eller forbi, og smeltinga gjør at isen på nytt settes i bevegelse, sier regionsjef i NVE, Kari Øvrelid. Kontaktpersoner: Regionsjef Kari Øvrelid, tlf: 95 46 49 60 Flomvarslinga: tlf. 404 36 000 (ikke sms) Pressetelefon (ikke sms): 48 99 76 67

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom