Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Avslag til Gjerstadfossen kraftverk

Del

NVE avslår søknaden om løyve til å byggje Gjerstadfossen kraftverk i det verna vassdraget Loneelva på Osterøy i Hordaland.

Det er Gjerstadfossen Kraftverk AS som har søkt om å byggje vasskraftverket, som ville gitt ein årleg produksjon på om lag 5 GWh.


Gjerstadfossen er ifølge verneverdiane for Loneelva eit viktig kulturlandskapselement. NVE meiner kraftutbygging som gir redusert vassføring i Gjerstadfossen vil svekke verneverdiane for Loneelva. Ifølge vannressursloven kan konsesjon då ikkje gis. Sidan verneverdiane vert svekka, har ikkje NVE vurdert andre ulemper ved utbygginga nærare.

Les meir om Gjerstadfossen kraftverk

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216

Sakshandsamar Erlend Støle Hansen, tlf. 22 95 98 26

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom