Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Avslag til fire små vasskraftverk og to nettanlegg i Namsskogan

Del

NVE avslår søknadane om løyve til å byggje Steinåa, Bjørelva, Litlflåttådalselva og Flåttådalselva kraftverk i Namsskogan kommune i Nord-Trøndelag. NVE avslår òg søknaden om løyve til å byggje 132 kV kraftleidning Tunnsjødal-Kjelmyrlonet og ny Brekkvasselv transformatorstasjon.

 Det er Kjell Asgeir Trones og Ulvig-Kiær AS som har søkt om å byggje vasskraftverka, som ville gitt ein samla årleg produksjon på 66,1 GWh. NTE Nett AS har søkt om løyve til å byggje nettanlegga for å leggje til rette for ny småkraft i Namdalen.

Dei positive verknadane mindre enn kostnadane

Søknadane er handsama samla. Etter ei heilskapleg vurdering av kraftverka og nettanlegga meiner NVE at dei positive verknadane for samfunnet i form av ny produksjon er mindre enn kostnadane.

Søknaden om løyve til å byggje Flåttådalselva kraftverk er avslått på grunn av negative verknader for namsblank i nasjonalt laksevassdrag. Søknaden om å få byggje Bjørelva kraftverk er avslått på grunn av negative verknader for reindrift i dels urørt terreng.

NVE avslår søknadane om løyve til å byggje Steinåa kraftverk, Litlflåttådalselva kraftverk og tilhøyrande nettanlegg fordi dei samla kostnadane er så store at ei utbygging ikkje er samfunnsøkonomisk forsvarleg.

 Les meir om kvart enkelt avslag:

132 kV Tunnsjødal–Kjelmyrlonet og Brekkvasselv transformatorstasjon

Steinåa kraftverk

Bjørelva kraftverk

Litlflåttådalselva kraftverk

Flåttådalselva kraftverk

Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf 41 67 82 03

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vær oppmerksom på tynn is i lavlandet i vinterferieuke15.2.2019 15:30:00Pressemelding

Ved inngangen til første vinterferieuke er vannene i fjellet nå stort sett farbare, men noen unntak finnes. Vær særlig oppmerksom på steder der vann strømmer under isen slik som innløp, utløp og i trange sund med gjennomstrømning. Tenk også på egen sikkerhet om du planlegger å krysse et vann. Kasteline, ispigger og tørre klær i sekken er enkle ting som kan være avgjørende for å overleve om du går gjennom isen.

Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året15.2.2019 09:00:00Pressemelding

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom