Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Avslag til Bælinga kraftverk

Del

NVE gjev ikkje Gauldal Energi AS løyve til å bygge Bælinga kraftverk i Holtålen kommune i Trøndelag. Kraftverket ville produsert om lag 8 GWh årleg som svarer til straumbruken til om lag 400 husstandar.

Bælinga kraftverk var planlagd i Bælinga som er ei sideelv til Holda i det verna Gaulavassdraget. Utbygginga ville ført vatn frå ei nasjonalt viktig bekkekløft med raudlista arter i eit kontrastfylt landskap. NVE meiner at ulempene knytt til naturmangfald og landskap ikkje kan avbøtast i rimeleg grad.

Fordelane i form av energiproduksjon på omtrent 8 GWh veg etter vårt syn ikkje opp for dei store ulempene knytt til utbygginga.

Les meir om Bælinga kraftverk

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216
Seniorrådgjevar Erik Roland, tlf. 22 95 90 24/913 97 771

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isforholdene i juleferien 2018 – store variasjoner i lavlandet21.12.2018 12:00Pressemelding

Vi er inne i en kald periode med islegging i lavlandet i hele landet. Mange vann er islagte med klar stålis langs kysten fra Rogaland til Finnmark, men det er stor variasjon i tykkelsen. Fra julaften slår det om til mildere vær med plussgrader fra Agder til Troms i lavlandet, som sammen med regn vil svekke lavlandsisen. Østlandet og Finnmark får stort sett kuldegrader, men på Østlandet skaper snø på tynn is usikkerhet. På varsom.no finner man isvarsler og aktuelle ferdselstips. Å ferdes på blank stålis er en stor naturopplevelse, men innebærer også farer om man ikke bruker fornuften og sikrer seg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom