Oslo lufthavn

Avinor Oslo lufthavn presenterer konsept for tredje rullebane

Del

Avinor Oslo lufthavn har utarbeidet et konsept for implementering av en eventuell tredje rullebane som sørger for at de negative konsekvensene for nærområdet minimeres.

Avinor Oslo lufthavn har utarbeidet et konsept for implementering av en eventuell tredje rullebane som sørger for at de negative konsekvensene for nærområdet minimeres (Foto: Avinor Oslo lufthavn)
Avinor Oslo lufthavn har utarbeidet et konsept for implementering av en eventuell tredje rullebane som sørger for at de negative konsekvensene for nærområdet minimeres (Foto: Avinor Oslo lufthavn)

Etter en grundig kartlegging har Avinor utarbeidet et konsept for implementeringen av en eventuell tredje rullebane. Det er gjort nøye avveininger mellom behov for økt kapasitet på den ene siden og konsekvenser for miljø og lokalsamfunn på den andre siden, dersom det i fremtiden blir vedtatt å bygge en tredje rullebane.

- Dette vil i all hovedsak sørge for at de negative støykonsekvensene av en eventuell tredje rullebane minimeres, forteller Lufthavndirektør Øyvind Hasaas.

Benytter eksisterende flytraseer der det er mulig

Det operative konseptet benytter i hovedsak eksisterende traseer for å begrense flygninger over tettbebygde området.

- Den største forskjellen sammenlignet med dagens situasjon vil være antall flybevegelser, sier Hasaas.

Noen endringer vil det naturlig nok bli, og disse vil man merke best i forlengelsen av den nye rullebanen mot nord. Her vil det komme fly inn for landinger over bebyggelse på Råholt og Mogreina.

Tettstedet Sand sør for den nye rullebanen er i størst mulig grad forsøkt skjermet for flytrafikk. Dette er et område hvor det bor mange mennesker, og som hovedprinsipp vil det ikke bli avviklet ordinær trafikk sør for den nye rullebanen.

-Det vil allikevel forekomme flygninger over Sand, da det er nødvendig med reserveløsninger. I perioder hvor man eksempelvis asfalterer, driver vedlikehold eller brøyter snø, vil man måtte ha muligheten til å benytte alle rullebaneendene, sier Hasaas.

Nødvendig med utbygging

Oslo lufthavn er regulert for 79 flybevegelser (avganger og ankomster) pr. time i dag. Ved å utnytte dagens to rullebaner og den utvidede terminalen maksimalt vil det være mulig å øke kapasiteten opp mot 85-90 bevegelser. Rundt 2030 vil det, dersom trafikkprognosene slår til, være helt avgjørende å ha en tredje rullebane på plass.

Denne vil kunne håndtere 135 flybevegelser/time. Dette behovet vil i starten bare vil være der i korte perioder på morgenen og ettermiddagen, men kan etter hvert vil bre seg ut over større perioder av dagen.

- Frem til 2030 vil Avinor iverksette alle tiltak som utvider kapasiteten ved eksisterende infrastruktur - både på flyside og i terminal. Det skal investeres mellom 1,5 og 2 milliarder kroner i tilpasninger og modifikasjoner på dagens flyside for å utnytte all mulig kapasitet med de to rullebanene, forklarer Hasaas.

Viktig med velfungerende knutepunkt

Et velfungerende knutepunkt for nasjonal og internasjonal luftfart har avgjørende betydning for norsk samfunns- og næringsliv og er en forutsetning for fortsatt vekst og utvikling regionalt og nasjonalt. Det er Avinors ansvar å sørge for en infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i lufthavnene.

28. mars 2017 mottok Avinor og Ullensaker kommune brev fra Samferdselsdepartementet der de ba om at arbeidet med planleggingen av en tredje rullebane på Oslo lufthavn videreføres, basert på østre alternativ.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Avinor Oslo lufthavn har utarbeidet et konsept for implementering av en eventuell tredje rullebane som sørger for at de negative konsekvensene for nærområdet minimeres (Foto: Avinor Oslo lufthavn)
Avinor Oslo lufthavn har utarbeidet et konsept for implementering av en eventuell tredje rullebane som sørger for at de negative konsekvensene for nærområdet minimeres (Foto: Avinor Oslo lufthavn)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Oslo lufthavn

Oslo lufthavn
Oslo lufthavn
Edvard Munchs veg
2061 Gardermoen

+47 64 81 20 00https://avinor.no/flyplass/oslo
Avinor Oslo lufthavn er Norges hovedflyplass og ble åpnet 8. oktober 1998. I 2018 hadde Oslo lufthavn 28,5 millioner reisende. 

Norges hovedflyplass ligger på Gardermoen, 47 kilometer nord for Oslo. Flyplassen har en sterk miljøprofil og har blant annet stort fokus på kollektivtransport til og fra flyplassen. I 2017 hadde Oslo lufthavn en kollektivandel på 70 prosent, som er høyest i Europa. 

15 000 mennesker jobber på Oslo lufthavn for å holde flyplassen i gang 24 timer i døgnet. Disse 15 000 er fordelt på over 150 selskaper som jobber med alt fra bagasjehåndtering til flynavigasjon.

Nye Oslo lufthavn sto ferdig 27. april 2017.

Gå til presserommet til Avinor AS.

Avinors offentlige journal finner du her

Følg saker fra Oslo lufthavn

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo lufthavn på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Oslo lufthavn

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom