KS

Avhjelp mangelen på husdyrfôr nå

Del

KS støtter tiltakene som nå settes i gang for å avhjelpe mangelen på husdyrfôr og oppfordrer kommunene til å bidra i arbeidet slik at konsekvensene av tørken og svikt i avlingene begrenses.

Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Foto: Johnny Syversen
Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Foto: Johnny Syversen

Den varme og tørre sommeren har bidratt til sterk tørke og svikt i avlingene i store deler av landet. Dette medfører at det er betydelig mangel på fôr til husdyra både nå og til vinteren. For å unngå nedslakting av husdyrbesetninger settes det nå i gang ulike tiltak for å avhjelpe fôrmangelen, så som høsting av kornarealer til bruk som dyrefôr, import av fôr, og bruk av fôrressurser fra arealer som ikke er i bruk.

- KS vil støtte opp rundt disse tiltakene og oppfordrer våre kommuner om å bidra til dette arbeidet. Tørken kan vi ikke få gjort noe med, men jeg vil oppfordre regjeringen til å etablere effektive tiltak for å sikre at gårdbrukere som opplever avlingssvikt, eller som stiller opp for andre, ikke lider økonomiske tap som følge av dette, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Landbruket er av våre mest betydningsfulle næringsvirksomheter i mange områder og sentral for å opprettholde landets egen matproduksjon. Et velholdt kulturlandskap er viktig også for å ivareta naturmangfold og som grunnlag for reiseliv og andre næringer.

- Økt matproduksjon er av stor betydning for vår nasjonale beredskap. Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, avslutter Gunn Marit Helgesen.

------------

Kommunens rolle innen landbruk omfatter blant annet:

  • Plan- og arealmyndighet
  • Konsesjonsmyndighet
  • Sørge for at bo- og driveplikt ivaretas
  • Forvalte en rekke økonomiske virkemidler i jord- og skogbruket
  • Ansvaret for at det finnes en veterinærvaktordning
  • Oppfølging av husdyrgjødselforskriften
  • Rådgivningsfunksjoner

Les mer om formangelen her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Foto: Johnny Syversen
Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Foto: Johnny Syversen
Last ned bilde

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom