NHO Mat og Drikke

Avgiftssjokk fører til røde tall og nedbemanninger

Del

Bedriftene som er berørt av avgiftssjokket på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer, sliter nå i motbakke. I tillegg går den stadig økende grensehandelen direkte utover bedriftenes konkurranseevne. Det viser en fersk medlemsundersøkelse gjennomført av NHO Mat og Drikke.

- Undersøkelsen bekrefter dessverre det næringen har sagt siden budsjettforliket i fjor høst – avgiftene svekker verdiskapingen og truer arbeidsplasser, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
- Undersøkelsen bekrefter dessverre det næringen har sagt siden budsjettforliket i fjor høst – avgiftene svekker verdiskapingen og truer arbeidsplasser, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Stortingsflertallets vedtak om avgiftsøkning gir en direkte effekt på lønnsomhet, omsetning og bemanning i 1 av 3 av de berørte bedriftene. Ti prosent opplever at avgiftsøkningen har gjort det mindre attraktivt for eierne å investere i virksomheten. Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, er ikke overrasket over resultatene:

- Undersøkelsen bekrefter dessverre det næringen har sagt siden budsjettforliket i fjor høst – avgiftene svekker verdiskapingen og truer arbeidsplasser, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.
– Regjeringspartiene og Kristelig Folkepartis avgiftssjokk er den direkte foranledningen til at bedrifter som var lønnsomme i 4. kvartal 2017, nå ser røde tall og frykter for fremtidig sysselsetting og verdiskaping.

Brubakk understreker at de skadevirkningene undersøkelsen avdekker blir større for hver dag som går.
- Derfor er det avgjørende at regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti nå benytter revidert nasjonalbudsjett til å reversere avgiftsøkningene. Deretter er tiden overmoden for en fullstendig gjennomgang av særavgiftene, der målet er å etablere en konsistent avgiftspolitikk som styrker norske mat- og drikkeprodusenters konkurransekraft i forhold til grensehandel og avgiftsfri import.

Undersøkelsen som er gjort blant de medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke som er omfattet av avgiftsøkningene, viser at  

  • I 26 prosent av bedriftene har avgiftsøkningene i stor grad negativ konsekvens for omsetningen hittil i 2018.

  • Hos 1 av 3 har avgiftsøkningene i stor grad hatt negativ konsekvens for bedriftens lønnsomhet hittil i 2018.

  • 35 prosent av bedriftene forventer at avgiftsøkningene i stor grad vil ha negativ konsekvens for bedriftens lønnsomhet for resten av 2018 og i 2019.

  • 11 prosent oppgir at det i stor grad er sannsynlig at avgiftsøkningene vil føre til nedbemanninger i bedriften, 24 prosent oppgir at de med stor sannsynlighet vil føre til ansettelsesstopp og 22 prosent at de vil få negative konsekvenser for opplæringsstillinger.

  • 1 av 2 bedriftsledere svarer at den økende grensehandelen i stor grad er en utfordring for konkurranseevnen til bedriften.

  • 10 prosent oppfatter at avgiftsøkningen i stor grad har gjort det mindre attraktivt for eierne å investere i virksomheten.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Undersøkelsen bekrefter dessverre det næringen har sagt siden budsjettforliket i fjor høst – avgiftene svekker verdiskapingen og truer arbeidsplasser, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
- Undersøkelsen bekrefter dessverre det næringen har sagt siden budsjettforliket i fjor høst – avgiftene svekker verdiskapingen og truer arbeidsplasser, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.600 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom