Autismeforeningen i Norge feirer 50 år

Del

Autismeforeningen ble stiftet av ildsjeler i 1965 og årets 50-års jubileum markeres med en todagers konferanse den 17. og 18. september på Royal Christiania Hotel i Oslo.

Anerkjente internasjonale og nasjonale foredragsholdere deler sin kunnskap og erfaringer fra sitt arbeid med autisme. Både forskere, klinikere, familiemedlemmer av personer med autisme og en person med autisme holder foredrag.

Autismeforeningen ble startet av fagpersoner sammen med engasjerte foreldre til barn med autisme og har i dag ca 5000 medlemmer med fylkeslag i alle fylker. Foreningen har spilt en viktig rolle i å utvikle fagmiljøet innen autisme i Norge og har hatt stor betydning for oppstart av helse- og opplæringstilbudet for barn med autisme. 

Autismespekterforstyrrelser omfatter autisme i forskjellige varianter eller typer, og omtales vanligvis med den internasjonale forkortelsen ASD (Autism Spectrum Disorders). Variantene grupperes etter hvilke symptomer som forekommer samtidig hos den enkelte person, og kalles derfor syndromer. Eksempler er barneautisme, Asperger syndrom, Retts syndrom og Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. I dag har ca 1% av befolkningen en autismespekterforstyrrelse (ASF), og Autismeforeningen i Norge arbeider for rettigheter, åpenhet rundt diagnosen, hjelp og kompetanseheving for barn og voksne med en ASF.

I 50 år har Autismeforeningen vært en god støtte for familier og personer som lever med autisme. Forskning og kunnskap har sørget for at samfunnet i dag anerkjenner autisme som diagnose og vanskene det medfører. I dette arbeidet har foreningen hatt en aktiv rolle. Det er likevel mange som opplever mangel på hjelp og støtte mer enn 75 år siden den første diagnosen kom. Arbeidet til foreningen fortsetter med å gi viktig informasjon og støtte til både familier og til samfunnet forøvrig.

For mer informasjon kontakt:
Annette Drangsholt, leder, mobil: 950 87 734

Nøkkelord

Om Autismeforeningen i Norge

Autismeforeningen i Norge
Autismeforeningen i Norge
Grensev. 99
0663 Oslo

+47 23 05 45 70http://www.autismeforeningen.no
Autismeforeningen er en sammenslutning av mennesker med diagnose innen autismespekteret, herunder Asperger syndrom, foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Autismeforeningen har omtrent 4500 medlemmer og lag i alle fylker.

Følg saker fra Autismeforeningen i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Autismeforeningen i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.