Nærings- og fiskeridepartementet

Auksjon av laksetillatelser

Del

Siste rest av nye laksetillatelser legges nå ut for salg.

Foto: Knut Neerland, Inviso Næring. Aug. 2018.
Foto: Knut Neerland, Inviso Næring. Aug. 2018.

- Oppdrettsnæringen gir arbeidsplasser og aktivitet i hele landet. Regjeringen ønsker at denne viktige næringen kan vokse videre. Jeg oppfordrer derfor flest mulig til å delta når vi nå gjennomfører siste del av lakseauksjonen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Nærings- og fiskeridepartementet holdt før sommeren en auksjon av nye laksetillatelser. 97 prosent av alle tillatelsene ble solgt. Tillatelsene som var igjen etter auksjonen, legges nå ut for salg.

- Det gjenstår nå kun en liten rest, men regjeringen har ambisjoner om å få tildelt mest mulig vekst. Dette er en vinn-vinn-situasjon for næringen, som får vokse, og for lakse-kommunene, som får milliardinntekter fra salget, sier Nesvik.

I auksjonen før sommeren kjøpte oppdretterne nye tillatelser for i alt 2,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst i laksenæringen på om lag to prosent.

Auksjonen som nå skal gjennomføres, vil foregå som en lukket budrunde. Det er Fiskeridirektoratet som er ansvarlig for gjennomføring av auksjonen. Fristen for å gi bud er satt til 17. september.

Fakta om auksjonen

Hovedauksjonen ble gjennomført fra 18. til 20. juni. Det ble i alt solgt 14 945 tonn ny kapasitet gjennom auksjonen, som tilsvarte om lag 97 prosent av alt som var til salgs.

Det gjenstår 414 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) fordelt på flere produksjonsområder som til. Det er satt en minstepris på 120 000 kr per tonn MTB. Kapasiteten selges som 8 tillatelser av varierende størrelse:

Tillatelsesnr.

Produksjonsområde

Størrelse på tillatelsen i tonn MTB

1

1

16

2

7

100

3

7

45

4

8

100

5

8

100

6

10

40

7

11

2

8

12

11


Vekst i oppdrettsnæringen

Regjeringen har fått på plass et helt nytt system for vekst i oppdrettsnæringen.

Trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst.

Kysten er delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen settes ut fra hvor store utfordringer området har med lakselus.

Grønne områder får lov til å vokse. Gule områder fryses, mens røde må kutte i produksjonen.

Du kan lese mer om trafikklyssystemet her: www.regjeringen.no/no/nfd

Bilder

Foto: Knut Neerland, Inviso Næring. Aug. 2018.
Foto: Knut Neerland, Inviso Næring. Aug. 2018.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom