Norsk Folkehjelp

Asylsøkere må få bo privat

Del

– Mennesker på flukt må få bosette seg selv så fort de har vært gjennom nødvendig registrering og helsesjekk, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.

Dersom en asylsøker i dag velger å bo privat heller enn i mottak, mister man normalt den økonomiske basisstøtten, og man har heller ikke krav på sosiale ytelser. Dette gjør at det blir vanskelig for asylsøkere å velge å bo eksempelvis sammen med en ektefelle med opphold i Norge, eller sammen med annen familie eller venner.

Med de økte ankomstene vi nå ser til Norge, må vi tørre å legge til rette for fleksible boløsninger for asylsøkere som fremdeles er i søknadsprosessen. Asylsøkere må derfor få lov å velge å bo privat uten å miste økonomisk støtte, sier Tørres.

Norsk Folkehjelp mener at asylsøkere bør få muligheten til bosette seg privat når de er gjennom registrering og obligatoriske helsesjekker.

– Det store engasjementet for asylsøkere har vist at folket både har hjerterom og husrom. Å gi flere asylsøkere mulighet til å bo privat er et tiltak som norske myndigheter vil tjene økonomisk på, samtidig som det vil bidra til å lette det akutte behovet for mottaksplasser, fortsetter hun.

Tørres sier en ikke skal glemme at det er fordeler ved asylmottak, men hun mener det kan løses ved at asylsøkere som velger å bo privat fortsatt må ha en visst tilknytning til et mottak eller et av UDIs regionskontorer.

–Ved at asylsøkere må opprettholde kontakt med et mottak eller et av UDI sine regionskontorer for å beholde basispengene, vil man kunne opprettholde en god oversikt over asylsøkerne som bor utenfor mottakene. Et alternativ for å hindre at mange bosetter seg i samme område, kan også være å unnta visse byer eller bydeler for privat innlosjering, sier Tørres. 

Kontakter

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom