NTNU samfunnsforskning

Asker var pilotkommune: Vellykket integreringsprosjekt anbefales for hele landet.

Del

I dag kom evalueringsrapporten av SOS-barnebyers integreringsprosjekt SAMMEN. Asker var en av tre pilotkommuner helt fra starten, og har siden fulgt prosjektet hele veien, som en av de viktigste bidragsyterne.

Forsker Berit Berg ved NTNU Samfunnsforskning har evaluert prosjektet, som har som mål å gjøre det lettere for unge flyktninger og enslige mindreårige å bli kjent med jevnaldrende norske ungdommer.

Hun konkluderer med at SAMMEN-prosjektet er et viktig tilskudd til integreringsarbeidet generelt og i arbeidet med enslige mindreårige spesielt og anbefaler at det etableres i alle kommuner som bosetter unge flyktninger. Barn og unge flyktninger venter ofte lenge før de blir bosatt i en kommune. Når de endelig får et hjem, blir de ofte sittende mye alene. Mange har minimal eller ingen kontakt med norske ungdommer, og de bruker lang tid på å komme inn i lokalsamfunnet. Det kan føre til utenforskap og isolering, og er ikke bra for hverken barna eller samfunnet de skal bo i.

Slik fungerte det i Asker 

Asker kommune etablerte sin første gruppe i april 2017. I løpet av året startet de ytterligere tre grupper. Alt har 16 flyktninger og 19 norske ungdommer deltatt i prosjektet. Det er tiltakskoordinator for enslige mindreårige i kommunen som har stått for organisering og ledelse av gruppene. En av gruppene har vært ledet av Asker Aktiv. Gruppene har hatt følgende aktiviteter: • Klatrekurs over 9 ganger + bowling og restaurant-besøk. • Dansegruppe som hadde opptreden på Asker kommunes jubileumskonferanse for arbeid med enslige mindreårige. • Aktiv Sammen – en gruppe som trener sammen en gang i uka. • Graffiti – maling med spraymaling på lerret. Rekrutteringen av unge flyktninger til prosjektet har skjedd ved at den lokale prosjektlederen fikk spredd invitasjon om prosjektet via særkontaktene for enslige mindreårige i kommunen. Norske ungdommer ble rekruttert via en nystartet SOS-ung gruppa blant elever i videregående skole. De fleste i denne gruppa ønsket å delta, og i SAMMEN-gruppene som ble etablert seinere rekrutterte de også egne venner til å delta.

Ungdommens kraft i lokalsamfunnet 

Når ungdommer med flyktningbakgrunn blir spurt om hva de savner mest, så svarer de aller fleste at de savner norske venner. Unge flyktninger og norske ungdommer har få arenaer der de naturlig møtes. Det er ikke nødvendigvis fordi de norske ikke vil ha kontakt med dem som har kommet som flyktninger – det bare skjer ikke. Hvis vi hadde spurt de norske ungdommene om de ville bli kjent med unge flyktninger, ville sannsynligvis svaret fra mange vært ja. Men så skjer det likevel ikke. Da blir spørsmålet: Hva skal til for å få dem til å møtes?

SOS-barnebyer har forsøkt å finne svaret på dette ved å etablere prosjektet SAMMEN, og framholder at engasjert norsk ungdom er nøkkelen til å integrere enslige mindreårige på en naturlig måte i det norske samfunnet. Uten dem har ikke norske myndigheter en sjanse! Vi er trygge på at ungdom har den kraften som skal til – de må bare inviteres inn, få en rolle, og «oppdage» hvilken utrolig forskjell de kan være med å gjøre. Helt lokalt, der de lever sine liv. Det blir rett og slett bedre å bo her dersom alle deltar og er med i lokalsamfunnet.

 

Kontakter

Berit Berg https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Berit-Berg.aspx

Bilder

Lenker

Om NTNU samfunnsforskning

NTNU samfunnsforskning
NTNU samfunnsforskning
Dragvoll Allé 38 B
7491 Trondheim

73 82 10 00http://www.samforsk.no
Om NTNU Samfunnsforskning:
 • Et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning.
 • Forskere med bakgrunn i samfunnsvitenskap, realfag, teknologi og humaniora.
 • Gjennomfører forskning for ulike typer oppdragsgivere, som forskningsråd, departement og direktorat, bedrifter, næringsorganisasjoner med mer.
 • Organisert i fem ulike avdelinger:
  • Oppvekst og utvikling
  • Studio Apertura
  • Mangfold og inkludering
  • CIRiS - Senter for tverrfaglig forskning i rommet
  • NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.
 • I overkant av 100 ansatte fordelt på vel 80 årsverk.
 • Aksjeselskap eid av NTNU.
 • Etablert som en videreføring av stiftelsen Allforsk i 2004, da den eksternt finansierte forskningsporteføljen i NTNUs randsone ble omorganisert.

Følg saker fra NTNU samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NTNU samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NTNU samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom