Asker og Bærums Budstikke kjøper Amedias aksjepost

Del

Asker og Bærums Budstikke har i dag kjøpt aksjeposten til selskapets største aksjonær, Amedia. Posten utgjør 31,5 prosent av selskapets aksjer og er verdsatt til 40 millioner kroner, eller kroner 13,11 pr aksje.

«Da det tidligere i år ble klart at aksjeposten til Amedia kunne bli solgt, bestemte Asker og Bærums Budstikke seg for å legge inn et bud på aksjene. Vi er nå blitt enig om en avtale vi mener vil bidra til å øke aksjonærverdiene i selskapet. Det skyldes at verdiene som ligger i selskapet er høyere enn det aksjekursen gir uttrykk for,» sier administrerende direktør Terje Tandberg i Asker og Bærums Budstikke.

Asker og Bærums Budstikke har et spredt lokalt eierskap, som gjennom generalforsamlingen tidligere i år, ga bred støtte til et mulig tilbakekjøp av aksjeposten til Amedia. Tandberg opplyser at de 2200 øvrige aksjonærene i selskapet nå vil få tilbud om å kjøpe deler av den aksjeposten selskapet nå har kjøpt fra Amedia, til samme kurs som selskapet har kjøpt den for.

Konsernsjef Are Stokstad i Amedia begrunner salget av aksjeposten med at Amedias eierskap i lang tid har vært en ren finansiell investering, og med at selskapets stemmerettsbegrensninger har begrenset Amedias eiermessige innflytelse i selskapet: «Vi har på denne bakgrunn stilt oss positivt til å avvikle vårt eierskap. Vi er nå blitt enig om en pris på aksjeposten på et fornuftig nivå. Transaksjonen bidrar til en god eiermessig løsning i Asker og Bærums Budstikke og er både til selskapets, de øvrige aksjonærenes og Amedias beste,» sier Stokstad.

Amedia og Asker og Bærums Budstikke har lenge hatt et omfattende forretningsmessig og strategisk samarbeid innenfor trykk, distribusjon, kundesenter, annonsesalg, om utviklingstjenester som innloggingsløsningen aID og tekniske publiseringsløsninger. Dette samarbeidet vil ikke bli berørt av salget av aksjeposten, og vil bli videreført, bekrefter konsernsjef Are Stokstad og administrerende direktør Terje Tandberg.

«Dette er et samarbeid som ikke er knyttet til den eierposisjonen vi har hatt. Vi ser derfor fram til å fortsette det langvarige og gode samarbeidet vi har hatt med Budstikka,» sier Are Stokstad.

Administrerende direktør Terje Tandberg understreker viktigheten av at det gode samarbeidet mellom Budstikka og Amedia fortsetter. «Amedia leverer kvalitativt gode tjenester som er viktig for vår videre utvikling på sentrale områder. Vi er derfor svært opptatt av å ta vare på og utvikle det forretningsmessige og strategiske samarbeidet vi har hatt også etter at Amedia trekker seg ut som eier,» sier Tandberg.

Kontakter

Terje Tandberg, adm. dir. I Asker og Bærums Budstikke: tlf: 911 05 204

Are Stokstad, konsernsjef i Amedia: tlf: 911 91 175

Om Amedia

Amedia
Amedia
Akersgata 34
0107 Oslo

22 00 90 00http://www.amedia.no

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Daglig når konsernets medier 1,9 millioner lesere.

Amedias redaksjonelle medarbeidere er hver dag til stede i lokalsamfunn over hele landet for å rapportere om det som skjer. Samtidig bidrar våre selgere til å skape lokale markedsplasser gjennom å koble lokale næringsdrivende med kunder. Sammen dekker disse funksjonene vårt samfunnsoppdrag i alle lokalesamfunn hvor Amedia er til stede. Verdiene som ligger til grunn for Amedias tolking av samfunnsoppdraget finner man i vår forretningsidé og vår utgivererklæring.