Olav Thon Eiendomsselskap

Årsrapport Olav Thon Eiendomsselskap

Del

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et solid resultat også i 2014, preget av vekst i leieinntektene og stabile finanskostnader.

Hovedpunktene i konsernets årsregnskap er som følger: 

  • Brutto leieinntekter utgjorde 2.092 millioner kroner (1.922) og netto leieinntekter var 1.883 millioner kroner (1.759).
  • Verdiendringer av investeringseiendommer og finansielle instrumenter (inkl. felleskontrollerte og tilknyttede selskap) utgjorde til sammen 281 millioner kroner (957).
  • Resultat før skatter utgjorde 1.562 millioner kroner (2.085).
  • Kontantstrøm fra driften utgjorde 1.038 millioner kroner (924).
  • I 2014 økte egenkapital pr. aksje med 8 % til 131 kroner (122) og egen­kapitalandelen var ved årsskiftet 36 % (39).
  • Ved årsskiftet var konsernets likviditetsreserve 3.941 millioner kroner (4.042).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden 1982 har selskapet gjennomgått en betydelig vekst og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 til 2.850 millioner kroner ved inngangen til 2017. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 17 milliarder kroner.