Arrangerer hundrevis av katolske gudstjenester i påsken

Del

Selv om mange de neste ukene reiser på påskefjellet er det full rulle i de katolske kirkene i Oslo. Totalt holder kirken 173 gudstjenester i påskehøytiden, på 11 ulike språk.

– I påsken er det bare katter og katolikker i Oslo sies det. Det kan stemme. Vi opplever fulle hus på messene våre nå i påskehøytiden, sier Pål Bratbak, sogneprest i St. Olav menighet i Oslo.

Bare i kirkene til St. Olav menighet skal det gjennomføres 101 gudstjenester i påsken. (Til sammenligning feires det 38 gudstjenester i løpet av høytiden i Oslo-menighetene i Den norske kirke.) I St. Olav menighet er det 12 prester som gjennomfører disse gudstjenestene.

– Det er høyt tempo disse dagene. I den ene kirken har vi ni gudstjenester på en dag. Påsken er for katolikker litt som julaften er for medlemmer av Den norske kirke. Mange prøver å få med seg de fire hovedmessene, der langfredag og påskenatt er de best besøkte sier Bratbak.

Messer på 11 ulike språk

Ettersom katolikkene i St. Olav har ulik kulturell bakgrunn, holder menigheten messer på 11 forskjellige språk. Gudstjenestene med velsignelsen av påskematen samt de vietnamesiske messene er de aller mest populære. Det er også messer på språk som fransk, arabisk og tagalog (filippinsk).

– Det betyr mye for våre troende å få delta på messer på sitt morsmål. For mange er det her de møter et trygt og godt fellesskap og ulike kulturer. Vi prøver å legge til rette for at så mange av de ulike messene som mulig holdes på flere språk, forteller Bratbak.

Påsken er derfor en hektisk tid for kirkens prester.

– Prester som snakker andre språk enn polsk, engelsk og norsk dekker et større område enn Oslo. For eksempel har vi kun en prest som holder messer på arabisk og arameisk. Han reiser rundt i hele landet nå i påsken. De er særlig viktig at katolske flyktninger som har kommet til Norge, får delta på messer på sitt språk, fortsetter Bratbak.

Vasker kirkegjengernes føtter

Påsken er symboltung for katolikkene, og kirken holder et stort spekter av gudstjenester. Tirsdag 22. mars er det oljevigselsmesse der rundt 50 av prestene i bispedømmet samt biskopen er tilstede. Skjærtorsdag vasker prestene føttene til 12 messedeltagere, som representerer de 12 apostlene. På langfredag er fokuset lidelseshistorien, og man hyller korset ved at de troende kysser det.

– Alle har sin påskefavoritt. Det er likevel noen høydepunkt der kirkene er sprengfulle. For polakkene er det særlig velsignelsen av påskematen som er populær. Da fylles kirken 4–5 ganger på rad slik at alle får velsignet maten de skal spise påskemorgenen for å feire oppstandelsen hjemme, avslutter Bratbak.

For mer informasjon og avtale av besøk, kontakt:

Pål Bratbak
Sogneprest i St. Olav domkirkemenighet
Pressekontakt i Oslo katolske bispedømme
Telefon: 92 61 45 90
Pal.Bratbak@katolsk.no

Oversikt over gudstjenestene i påsken

http://www.katolsk.no/organisasjon/norge/paasken

Språkene det holdes gudstjenester på i Oslo:

polsk, engelsk, norsk, vietnamesisk, fransk, kroatisk, spansk, litauisk, tagalog (fillipinsk), kaldeisk ritus (arabisk og arameisk), cebuano (fillipinsk)

Nøkkelord

Lenker

Om Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme
Akersveien 5
0177 Oslo

23 21 95 00http://www.katolsk.no
Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke, under ledelse av paven. I tillegg til å være Kirkens øverste åndelige leder, er paven (fra 13. mars 2013: pave Frans) statsleder for verdens minste selvstendige stat – Vatikanstaten – som er lokalisert innenfor Romas bygrenser. Paven utøver sitt embete i meget nært samarbeide med sine rådgivere – kardinalene – og kirkens øvrige biskoper. Den katolske kirke i Norge er inndelt i tre kirkedistrikter – til sammen 36 menigheter. Oslo katolske bispedømme omfatter de tretten sydligste fylker, t.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. Størrelse: 154.560 km².

Følg saker fra Oslo katolske bispedømme

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo katolske bispedømme på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Oslo katolske bispedømme

Ikke medhold for bispedømmet17.1.2017 14:46Pressemelding

Oslo katolske bispedømme (OKB) fikk ikke medhold i Oslo tingrett om at Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011-2015 er ugyldige. Ifølge tingrettens dom er forvaltningsvedtakene gyldige. Retten slår dermed fast at staten har krav på å få tilbakebetalt rundt 40, 5 millioner kroner i mottatt tilskudd, i tillegg tilkjennes staten sakskostnader på 421.000 kroner. - Vi er skuffet over dommen, men tar den til etterretning og skal nå bruke den nærmeste tiden til å lese domspremissene grundig, sier Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme. Hun påpeker at bispedømmet ikke gikk til sak mot staten for å forsvare den såkalte «telefonkatalogmetoden», som ble brukt i en periode og som bispedømmet har beklaget ved gjentatte anledninger. Siden høsten 2014 er ingen i OKB blitt registrert som medlemmer uten å ha gitt sitt samtykke. - Vi gikk til sak mot staten fordi vi mener vi ikke fikk utbetalt for mye statstilskudd i perioden. Vår oppfatning er a

Saken mot biskop Eidsvig henlagt28.11.2016 15:51Pressemelding

Statsadvokaten besluttet i dag å henlegge saken mot biskop Bernt Eidsvig. Oslo Katolske Bispedømme har fått et forelegg på 1 million kroner. - Vi er tilfredse med at statsadvokaten henlegger siktelsen mot biskop Eidsvig. Men vi stiller oss undrende til at statsadvokaten tar ut tiltale mot bispedømmets økonom. Vi konstaterer at OKB har fått et forelegg på 1 million kroner, og vi vil nå vurdere om dette skal vedtas, sier administrativ leder Lisa Wade. Saken er vesentlig nedjustert i forhold til Fylkesmannens anmeldelse. Vedtaket fra statsadvokaten viser at de har tatt utgangspunkt i 5000 feilregistreringer i perioden 2011-2014. Wade er klar på at Oslo Katolske Bispedømmes medlemsregistrering i en periode ikke var god nok. - Vi mener at vi aldri har gjort noe ulovlig eller fått for mye penger. Vi har hele tiden erkjent at vi har gjort feil og hatt en uheldig praksis i deler av registreringen vår. Dette er ryddet opp i for lengst. Uavhengig av dette må vi konsentrere oss om å være kirken v

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom