Bane NOR

Arbeidsøkter på Oslo S, Kongsvinger- og Vestfoldbanen

Del

Helga 6-7. oktober stenges Kongsvingerbanen og Vestfoldbanen mellom Sandefjord og Skien for viktige arbeider. Dessuten blir det en ti timers vedlikeholdsøkt på Oslo S lørdag kveld og natt til søndag.

En rekke små og store oppgaver knyttet til utbygging, fornyelse og vedlikehold står på programmet. Dette er viktige jobber som bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet. Under kan du lese om noe av det som gjøres, og du finner informasjon om trafikkavviklingen samt nabovarsler og detaljer om arbeidene ved å klikke på lenkene.

Bane NOR minner om at det er forbudt å ferdes i og langs sporet utenom godkjente planoverganger. Selv om togtrafikken er innstilt, kan det når som helst komme arbeidstog på strekningene.

Oslo S

Oslo S er stengt fra lørdag 6. oktober kl. 21.25 fram til søndag kl. 07.05. Du finner informasjon om trafikkavviklingen i denne perioden på nettsidene til NSB og Flytoget.

Hovedaktiviteten i denne perioden er rutinemessige arbeider og kontroller av de tekniske anleggene.

- Vi trenger slike avbrudd for å få gjort de kontrollene vi må gjøre innenfor gitte intervaller. Da trenger vi noen flere timer sammenhengende for å bytte enkelte komponenter. Dette er nødvendig for at vi skal kjøre trygt på jernbanen, sier banesjef Guttorm Moss i Bane NOR.

Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen blir stengt mellom Lillestrøm og Magnor fra fredag 5. oktober ca. kl. 23.00 fram til samme tid søndag kveld.

Anleggsarbeid knyttet til bygging av nytt anlegg for strømforsyning på Kongsvingerbanen er i gang, og i helgen vil det foregå boring for nye fundamenter på strekningene Lillestrøm-Sørumsand og Sander-Kongsvinger. På de samme delstrekningene vil det også bli utført pakking (stabilisering) av sporet. Mellom Galterud og Kongsvinger blir det i tillegg kantslått.

Store deler av helgen vil signalanlegget på Kongsvinger være utkoplet som følge av omfattende kabelarbeider ved stasjonen, og på strekningen mellom Matrand og Magnor blir gamle skinner erstattet med nye. Hvis tiden strekker til er det også duket for ei arbeidsøkt på signalanlegget ved Åbogen stasjon.

I samband med fornyelsen av kontaktledningsanlegget er det også arbeider på strekningen Lillestrøm-Kongsvinger på dagtid hverdager, samt flere andre helger utover høsten. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.  

Vestfoldbanen

Vestfoldbanen stenges for trafikk mellom Sandefjord og Skien to helger i oktober fordi det skal utføres planlagte etterarbeider etter innkoblingen av det nye dobbeltsporet Farriseidet-Porsgrunn.

De to helgene er 6-7. og 20-21. oktober. Se NSBs nettsider for informasjon om trafikkavviklingen mens banen er stengt. 

Nødvendig å bruke helger

Prosjektleder for jernbaneteknikk på prosjektet Farriseidet-Porsgrunn, Rune Bårdsen Røer, forteller at det er behov for to helger til å utføre restarbeider og mangelretting etter at det nye dobbeltsporet ble åpnet for trafikk. Dette har ligget i planen hele tiden, fordi det erfaringsmessig alltid dukker opp restarbeider og mangelretting som må utføres etter åpning.

 Utfordringen for Bane NOR er at disse arbeidene kun kan utføres når det ikke er trafikk på sporet, og da blir det behov for å stenge banen for å få utført dem. Det er såpass kort tid mellom siste og første tog inn og ut av Skien at det er lite rasjonelt å bruke nettene til å få utført arbeidene. Det ville tatt flere uker, forklarer Røer. 

Røer forteller videre at de bevisst har valgt å utføre arbeidene så raskt etter åpningen, fordi at da har entreprenørene fortsatt mannskap og utstyr tilgjengelig i området.

Dette gjøres til helga

Det skal gjennomføres flere arbeider mens banen er stengt 6. og 7. oktober. Alle hovedarbeider er planlagt utført i tidsrommet kl. 07.00-20.00 begge dager. På kveld/natt vil resterende tester og kontroller gjennomføres.

Spor 3 på Porsgrunn stasjon skal rives på dagtid lørdag 6. oktober, det skal legges lokk på ca. 800 meter med kabelkanaler og det skal etableres et gjerde ved en trafo på stasjonen. 

Det skal legges lokk på kabelakanaler i dagsonen på Vallermyrene og i Eidangertunnelen. Det vil også pågå diverse arbeider i sporområdet på Vallermyrene. På Hobekk skal det bl.a. fylles pukk rundt fundamenter, i tillegg til at det vil være aktivitet i sporområdet.

Bane NOR Energi skal gjennomføre tester med omformingsanlegget, som krever at hele anlegget er fritt for personell og maskiner i sporet, i tillegg til at det ikke kan være belastning i form av elektriske tog. Dette blir gjennomført lørdag kveld og natt til søndag og vil ikke være merkbart for omgivelsene.

Sørlandsbanen

På stekningen mellom Egersund og Moi pågår også bygging av nytt anlegg for strømforsyning. Denne høsten innebærer dette at noen avganger lørdag ettermiddag og søndag formiddag erstattes med buss mellom Moi og Stavanger. Det samme gjelder for noen avganger mandag-torsdag. Du finner informasjon om trafikkavviklingen på NSBs nettsider.

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

Bane NOR med intern rapport om Filipstad-ulykken: – Varsle oss dersom noen tar seg inn på sperrede jernbaneområder23.5.2019 19:00:00 CESTPressemelding

Togparkeringen på Filipstad i Oslo, der en ungdom døde og to ble alvorlig skadet den 24. februar i år, viser seg å ha vært oppsøkt av skoleungdom i lengre tid. Nå varsler Bane NOR flere tiltak for å forebygge ulykker og ber om at du varsler hvis du ser eller hører om ferdsel på jernbaneområder. Det kommer fram i en intern rapport som Bane NOR har utarbeidet etter Filipstad-ulykken.

Intern rapport om Filipstad-ulykken23.5.2019 11:07:12 CESTPresseinvitasjon

24. februar døde en ungdom og to ble alvorlig skadet etter å ha klatret på et tog inne på togparkeringsområdet på Filipstad i Oslo. Bane NOR møter foreldreutvalget på Ruseløkka skole torsdag ettermiddag for å legge frem konklusjoner fra en intern ulykkesrapport. De redaksjonene som er interessert kan få en kort presentasjon etter møteslutt, kl. 18.30 på Ruseløkka skole (4. etasje). Selve foreldreutvalgsmøtet er ikke åpent for media.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom