Fafo

Arbeidslivet i Norden avventende til delingsøkonomien

Del

En ny rapport om delingsøkonomien i de nordiske landene beskriver hvordan aktørene i arbeidslivet kan sies å være i en sonderingsfase preget av kunnskapsinnsamling, diskusjon og refleksjon om mulige politikkalternativer, og at de har trådd forsiktig for å ikke hindre utviklingen av delingsøkonomien.

Arbeid via delingsøkonomiplattformer er i vekst men er fortsatt marginalt i det nordiske arbeidsmarkedet. Hvis det «tar av» kan vekst i triangulære arbeidsforhold med løse tilknytninger hvor ingen vil ta arbeidsgiveransvar utfordre den nordiske arbeidslivs- og velferdsmodellen som er organisert rundt arbeidstakerforholdet.

For bedrifter og ordinært ansatte som møter konkurranse fra plattformer som tilbyr tjenester fra selvsysselsatte uten forhandlingsmakt eller velferds- og arbeidstakerrettigheter, kan dette bli rått parti. Nye skillelinjer kan vokse fram både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Arbeidslivs-konsekvensene av delingsøkonomien avhenger av hvordan myndighetene og partene i arbeidslivet svarer på utfordringene.

Etter en periode hvor de ulike aktørene i Norden har samlet kunnskap og reflektert rundt mulige strategier, varsler forslagene i rapporten fra delingsøkonomiutvalget i Norge at vi er på vei inn i en fase hvor frontene i dragkampene om re- og deregulering av plattformøkonomien vil skjerpes.

Rapporten er resultatet av et pilotprosjekt som kartlegger delingsøkonomien i Norden, utarbeidet av Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes og utgitt av Nordisk råd.

Fafo har også utgitt et notat om delingsøkonomien i Norge og arrangerer et frokostseminar 13. februar der delingsøkonomiutvalgets rapport blir presentert av utvalgets leder Tommy Staahl Gablielsen og kommentert av Fafo-forskere og av Anne-Cecilie Kaltenborn, Administrerende direktør NHO Service og Renée Rasmussen, LO-sekretær og leder av LO Selvstendige

Nøkkelord

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo utvikler kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

Innvandrerorganisasjoners rolle i det lokale integreringsarbeidet.12.6.2017 14:31Pressemelding

Fafo har gjennomført en undersøkelse av hvordan en statlig tilskuddsordning til frivillighet og integrering bidrar til samarbeid mellom kommuner og lokale innvandrerorganisasjoner. Den viser at ordningen engasjerer innvandrerorganisasjoner i lokalt integreringsarbeid, men ofte på myndighetenes premisser. Rapporten, som er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, legges fram på en Fafo-frokost 13. juni.

Østeuropeisk arbeidskraft fremdeles populært i norske bedrifter7.6.2017 13:26Pressemelding

30 prosent av bedriftene i bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant bruker østeuropeisk arbeidskraft. Dette er omtrent på samme nivå som i 2009. Over halvparten av disse svarer at denne arbeidskraften har blitt en del av den ordinære driften. Arbeidsinnvandrere har med andre ord blitt dagligdags i store deler av norsk arbeidsliv. Det viser en ny undersøkelse fra Fafo, som presenteres på Fafo Østforums seminar torsdag 8. juni.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom