Lederne

Arbeidsglede betaler seg

Del

Når vi sier at arbeidsglede gir uttelling, er det ikke bare i form av god stemning på jobben, men også i lønnsomhet. Fornøyde medarbeidere yter bedre. Så hvordan oppnår vi denne verdifulle gleden?

Det er selvsagt flere faktorer som spiller inn. Ulike tiltak kan treffe den enkelte forskjellig. Som leder må du derfor tenke på at rettferdighet ikke nødvendigvis betyr at alle møtes på samme måte. Du må se den enkelte. Men vi vet en del ting om hva som er viktig for arbeidsgleden, noe som blant annet er bekreftet gjennom en større studie foretatt av Statens arbeidsmiljøinstitutt:

  • Innflytelse på eget arbeid
  • Utfordringer i arbeidshverdagen
  • En støttende leder
  • Rettferdighet fra leder
  • Tilhørighet i organisasjonen
  • Et godt sosialt miljø
  • En organisasjon som verdsetter de menneskelige ressursene

Prestasjoner og lønnsomhet

For noen er det slett ikke overraskende at arbeidsglede lønner seg også økonomisk, men det var lenge en oppfatning at investeringer i arbeidsmiljøet gikk ut over lønnsomheten.

Ledelsescoach Annette Franck har uttalt at altfor mange er fornøyde med ansatte midt på en triveselsskala fra misfornøyd til lykkelig og entusiastisk. Hun mener det er mye å vinne på å få medarbeiderne helt over på plussiden. Og hun viser til forskning som forteller oss at engasjerte og lykkelige medarbeidere driver prestasjoner, noe som også synes på bunnlinjen.

-Bedriftene bør legge til rette for flytopplevelser, at medarbeiderne blir så engasjert i arbeidet sitt at de glemmer tid og sted, og da må det tas hensyn til den enkelte, mener Franck. Hun minner om at folk og oppgaver er forskjellige og at det kan bety at noen jobber best i team, mens andre må jobbe helt uforstyrret.

Hun oppfordrer til å måle arbeidsgleden i medarbeiderundersøkelser, men bare hvis man virkelig vil følge opp for å styrke jobbengasjementet. Gleden må tas på alvor.

Medarbeiderskap

Tidligere i år intervjuet vi Runar Heggen i Teamwork om medarbeiderskap, også en svært viktig kilde til arbeidsglede og økt lønnsomhet:

-Medarbeiderskap dreier seg om å ta initiativ og ansvar for oppgavene, organisasjonen og kollegene.

Han bekreftet også at forskning viser en positiv korrelasjon mellom godt medarbeiderskap og profesjonalitet, som igjen gir en effektiv og lønnsom drift. Her kan du lese hele saken

Kilder: infotjenester.no, hms-tjenesten.no og begeistring.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Lederne

Lederne
Lederne
Storgata 25
0184 Oslo

22 54 51 50https://lederne.no/
Vi bygger gode ledere
Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.
God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter. Gode ledere bygger et bedre samfunn.
Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Følg saker fra Lederne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lederne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Lederne

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom