Aquila Capital

Aquila Capital slår sammen Småkraft og Norsk Grønnkraft

Del

Bergen, 6. desember 2016 – Aquila Capital styrker sitt engasjement i Norge ved å slå sammen Småkraft og Norsk Grønnkraft (NGK). Det nye selskapet blir kjent som Småkraft og blir den ledende operatøren i landets vannkraftmarked og den største operatøren av småskala vannkraftverk i Europa.

- Vi har tro på at Småkraft vil være en av de ledende vannkraftverkene i Europa, og denne utviklingen understreker vår interesse og vårt engasjement i sektoren. Fusjonen er det neste logiske skrittet mot en videre konsolidering av vår eksisterende vannkraftvirksomhet i Norge, sier Oldrik Verloop, Aquila Capitals administrerende direktør og styremedlem i Småkraft AS.

Styrker lokalsamfunnet
Sammenslåingen forventes å tre i kraft fra januar 2017 og gjenspeiler Aquila Capitals aktive forvaltning og selskapets ambisjoner om en utvidelse av sin portefølje innen fornybar energi i Norge. De to selskapene er heleid av Aquila Capitals investeringsenheter; Selskapets dedikerte europeiske vannkraftfond samt fondet til den nederlandske partneren APG- forvaltningsenheten til ABP. ABP er et av Europas største pensjonsfond som investerer i vannkraftaktiva.

- Aquila Capital engasjerer seg i bærekraftige transaksjoner og vekst i det norske vannkraftmarkedet. I tillegg til de åpenbare naturressursene i landet, finnes det mye lokal ekspertise til å drive kraftverkene, og vi bruker disse ved enhver anledning. Vi har besluttet å styrke tillitsforholdet til lokalsamfunnet, tilføre merverdi og sikre høye standarder innen sikkerhet og miljøvern samtidig som vi anerkjenner landeierens rettigheter, sier Sigbjørn Rabbe, driftsdirektør ved Småkraft AS.

Etablerer byggeselskap
Det nye selskapet vil bestå av 90 aktive vannkraftverk med en årlig produksjon på nesten 1 TWh. Samtidig vil Småkraft Utbygging etableres som et separat selskap, med fokus på bygging og rehabilitering av småskala vannkraftverk. Oldrik Verloop i Aquila Capital legger til at fusjonen også videre vekstplaner:

- Med stiftelsen av et dedikert byggeselskap innen vannkraftverk, har vi dessuten som mål å bygge fem til ti kraftverk hvert år, og dermed bidra til å øke andelen av fornybar energi i den europeiske energimiksen.

I dag driver Aquila Capital over 100 vannkraftverk med en installert effekt på omkring 400 MW.

- Fusjonen skjer på et tidspunkt da institusjonelle investorers interesse i fornybar energi øker betraktelig. Vår størrelse, ekspertise og brede kontaktfelt gjør oss til en ettertraktet partner i vannkraftsektoren i Norge. Vi ser frem til å bidra til den videre veksten av fornybar energi i Norge, sier Michaela M. Eder von Grafenstein, forvaltningsansvarlig for realaktiva hos Aquila Capital.

Kontakter

Julia Omeed
Aquila Capital
+49 40 87 50 50 125
julia.omeed@aquila-capital.com

Patrick Evans / Stephen Sheppard / James Madsen
Citigate Dewe Rogerson
+44 (0)20 7638 9571
aquila@citigatedr.co.uk

Om Aquila Capital

Om Aquila Capital

Aquila Capital ble stiftet i 2001 og leverer alternative investeringsløsninger i realaktiva, finansielle og private markeder til institusjonelle investorer over hele verden. Aquila Capital bruker en tverrfaglig investeringsmetode, og selskapets alternative investeringer forvaltes av folk som er spesialister i sine respektive aktivaklasser. Forvaltningen understøttes av en infrastruktur som kombinerer gode transaksjoner, en streng selskapsforvaltning og ypperlige resultater.

Aquila Capital har vært opptatt av å utvikle alternative investeringsløsninger siden selskapet ble stiftet. Over 200 fagpersoner på åtte kontorer over hele verden arbeider med hele verdikjeden av alternative investeringer for å frembringe stabil, positiv avkastning for investorene. 

Mer informasjon finnes på www.aquila-capital.com.

Om Småkraft AS

Småkraft AS er Norges største utvikler og operatør av småskala vannkraftverk. Siden etableringen i 2002, har selskapet utviklet og satt i drift 50 vannkraftverk og har for tiden 9 prosjekter under bygging og 60 prosjekter under utvikling. Småkraft har en portefølje med samlet gjennomsnittlig årlig kraftproduksjon på over 500 GWh.

Småkrafts konsept for utvikling av småskala vannkraftverk, er et samarbeid med grunneiere basert på norsk lov om privat eiendomsrett til fallrettigheter . Selskapet leier fallrettighetene fra grunneieren , mens grunneier har rett til å overta kraftverket ved leieperiodens utløp . Grunneiernes langsiktige eierskap til kraftressursen og alle kommersielle avtaler mellom Småkraft AS og grunneierne, forblir uendret under det nye eierskapet.

 

Følg saker fra Aquila Capital

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Aquila Capital på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Aquila Capital