Aquila Capital

Aquila Capital åpner kontor i Norge

Del

London, 23. januar 2017. Som en del av sin målrettede satsning i Norge og Norden, har Aquila Capital besluttet å etablere et kontor i Oslo. Joakim Johnsen skal lede kontoret, som åpnet i januar i år.

Joakim Johnsen skal lede Aquila Capitals Oslo-kontor
Joakim Johnsen skal lede Aquila Capitals Oslo-kontor

Johnsen blir investeringssjef i vannkraftteamet, og vil koordinere arbeidet med transaksjoner i fornybarsektoren. Han vil være kontaktperson for forretningspartnere og investorer i Norden.

Johnsen har mer enn 13 års erfaring med å utvikle fornybarprosjekter. Han har hatt flere ledende roller i Statkrafts internasjonale virksomhet, hvor han var ansvarlig for flere fusjoner og oppkjøp innen vann­kraft. Johnsen ledet blant annet Statkrafts virksomhet i Brasil fra 2012-2015.

I tillegg til en sterk faglig bakgrunn har Johnsen også et bredt internasjonalt nettverk etter å ha jobbet på prosjekter i Europa, Asia og Sør-Amerika. Han har en bachelorgrad i ledelse fra Universi­tetet i Manchester og en MBA fra Manchester Business School. I tillegg til norsk snakker han flytende engelsk, spansk og portugisisk.

– Joakim er en høyt ansett investeringsrådgiver og vil bidra til å styrke teamets faglige kompetanse. Hans bakgrunn og brede erfaring vil være uvurderlig når vi nå fortsetter å ekspandere i fornybar­sektoren i Norden. Dette er viktige markeder innen vindenergi og vannkraft, og vi vil fortsette å lete etter investeringsmuligheter her, sier Roman Rosslenbroich, administrerende direktør og grunnlegger av Aquila Capital.

– Aquila Capital tar nå ny sats i den nordiske fornybarsektoren. Jeg gleder meg til å jobbe med teamet og lykkes sammen med dem, sier Joakim Johnsen.

Oslo-kontoret vil være spesielt involvert i koordineringen av investeringer og transaksjoner i vann­kraftsektoren, og vil føre til at Aquila Capital kan intensivere jakten på gode investerings­muligheter. Etableringen reflekterer Aquilas oppfatning av at Norden blir stadig viktigere som region og for å møte den økte etterspørsel etter fornybar energi og investeringsmuligheter i sektoren.

Joakim Johnsen kan kontaktes på følgende adresse:

Kontakter

Katrin Rosendahl, Aquila Capital
katrin.rosendahl@aquila-capital.com
T +49 40 87 50 50 125

Patrick Evans / Stephen Sheppard / James Madsen
Citigate Dewe Rogerson
+44 (0)20 7638 9571
aquila@citigatedr.co.uk

Bilder

Joakim Johnsen skal lede Aquila Capitals Oslo-kontor
Joakim Johnsen skal lede Aquila Capitals Oslo-kontor
Last ned bilde

Om Aquila Capital

Om Aquila Capital:

Aquila Capital ble etablert i 2001, og tilbyr institusjonelle investorer over hele verden alternative investeringsløsninger i realaktiva og finansielle eiendeler. Selskapet har en multidisiplinær tilnærming til investeringene. Investeringsporteføljen forvaltes av spesialister på hver aktivaklasse som støttes opp av rutiner og systemer som fremmer god drift, god virksomhetsstyring og som gir gode resultater

Siden Aquila Capital ble etablert har selskapet vært opptatt av å utvikle alternative investeringsløsninger. Selskapet har 200 ansatte fordelt på åtte kontorer globalt, som har ett mål for øyet, å generere stabil og god avkastning for investorene.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.aquila-capital.com.