Posten Norge

Åpnet Posten og Brings nye logistikksenter i Trondheim

Del

Posten Norge har samlet fire terminaler i Trondheim til ett nytt logistikksenter. Det blir arbeidsplassen til 490 medarbeidere, og fredag 15. september feiret de åpningen av det nye bygget.

Brødrene Odd Roger (t.v.) og Per Ivar Tiller har til sammen 75 års erfaring fra Posten og Bring. Begge er regiondirektører i Midt-Norge, for henholdsvis post og logistikk, og har delt ansvar for det nye logistikksenteret. Her sammen med konsernsjef Tone Wille under åpningen 15. september. FOTO: Tore Oksnes / Posten
Brødrene Odd Roger (t.v.) og Per Ivar Tiller har til sammen 75 års erfaring fra Posten og Bring. Begge er regiondirektører i Midt-Norge, for henholdsvis post og logistikk, og har delt ansvar for det nye logistikksenteret. Her sammen med konsernsjef Tone Wille under åpningen 15. september. FOTO: Tore Oksnes / Posten

Logistikksenter Trondheim (LST) er ett av Posten Norges 18 logistikksentre i et landsdekkende nettverk. Så langt er 11 terminaler i drift og LST er først av de store byene. I neste måned åpner et nytt logistikksenter i Oslo, og i løpet av et par år vil også Bergen, Stavanger og Tromsø få nye logistikksentre.

Styrket tilbud
- Målet er å styrke tilbudet, effektivisere driften og utnytte stordriftsfordeler. Felles terminaler gir større grad av samproduksjon og vi kan samkjøre post, pakker og gods ut til kunder med redusert trafikkbelastning og utslipp. Dette må til for at vi som et norskbasert logistikkonsern kan hevde oss i konkurranse med store, internasjonale aktører, sa konsernsjef Tone Wille under åpningsseremonien 15. september.

Europas mest miljøvennlige
Logistikksenteret på Torgård sør for Trondheim sentrum er Europas mest miljøvennlige terminal – og vil være et viktig knutepunkt i Posten og Brings landsdekkende logistikknettverk. Med ny teknologi, effektive og miljøvennlige løsninger har logistikksenteret stor betydning for konsernet, kundene og de 490 medarbeiderne som skal jobbe her.

Effektiv samlokalisering
Miljøeffektene kommer blant annet av at post- og logistikkvirksomheten er samlokalisert. Det har redusert arealbruken fra tidligere 36.000 kvadratmeter spredt på fire terminaler på Sluppen og Brattøra til 26.000 kvadratmeter på Torgård. Bare det reduserer utslippene av CO₂ med 250 tonn per år. I tillegg effektiviseres transportrutene.

- Bilene fylles opp i enda større grad enn før, ikke bare fordi volumene øker, men også fordi vi jobber smartere, understreker konsernsjef Wille.

Andre miljøtiltak som kan nevnes er:

  • 65 hurtigporter som halverer energiforbruket i forhold til gammel løsning.
  • Solcellepaneler og vindturbiner som produserer 530 000 kilowattimer i året, noe som utgjør ca. 25 prosent av vårt totale energibehov.
  • En bank med 48 batterier som lagrer kraften, slik at vi kan bruke den som energi på våre nesten 80 el-kjøretøy.
  • Minivindmøller på lyktestolpene på parkeringsplassen til lys og lading av el-sykler.
  • Tilrettelegging for at medarbeiderne skal kunne sykle på jobb.

Kontakter

Bilder

Brødrene Odd Roger (t.v.) og Per Ivar Tiller har til sammen 75 års erfaring fra Posten og Bring. Begge er regiondirektører i Midt-Norge, for henholdsvis post og logistikk, og har delt ansvar for det nye logistikksenteret. Her sammen med konsernsjef Tone Wille under åpningen 15. september. FOTO: Tore Oksnes / Posten
Brødrene Odd Roger (t.v.) og Per Ivar Tiller har til sammen 75 års erfaring fra Posten og Bring. Begge er regiondirektører i Midt-Norge, for henholdsvis post og logistikk, og har delt ansvar for det nye logistikksenteret. Her sammen med konsernsjef Tone Wille under åpningen 15. september. FOTO: Tore Oksnes / Posten
Last ned bilde
Konsernsjef Tone Wille foretok den offisielle åpningen av Posten og Brings Logistikksenter Trondheim. FOTO: Tore Oksnes / Posten
Konsernsjef Tone Wille foretok den offisielle åpningen av Posten og Brings Logistikksenter Trondheim. FOTO: Tore Oksnes / Posten
Last ned bilde
Oversiktsbilde av Europas mest miljøvennlige terminal, Logistikksenter Trondheim. FOTO: Tore Oksnes / Posten
Oversiktsbilde av Europas mest miljøvennlige terminal, Logistikksenter Trondheim. FOTO: Tore Oksnes / Posten
Last ned bilde

Om Posten Norge

Posten Norge
Posten Norge
Biskop Gunnerusgate 14
0185 Oslo

23 14 90 00http://www.postennorge.no

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område.

Følg saker fra Posten Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Posten Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Posten Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom