Anthon B Nilsen Utdanning

Anthon B Nilsen etablerer utvalg for gjennomgang av skolesaken

Del

En rekke oppslag i Dagens Næringsliv har dannet et bilde av at eiere av skoleselskapet Anthon B Nilsen har «tatt ut» 100 millioner fra de sammenslåtte høyskolene i Westerdals Oslo ACT. Denne fremstillingen er feil, og avvises av selskapet.

Medieoppslagene har skapt betydelig uro. På bakgrunn av dette har Anthon B Nilsen tatt initiativet til å opprette et bredt sammensatt utvalg for en gjennomgang av prosessen.

Oppretter utvalg
For å foreta en gjennomgang av transaksjonen som ble gjennomført ved etableringen av Westerdals Oslo ACT, dens bakgrunn og implikasjoner for den videre utvikling av skolen, har ledelsen i skoleselskapet Anthon B Nilsen tatt initiativet til at det nedsettes et utvalg bestående av representanter for studentene, ansatte, skoleledelse og skoleeier ved Westerdals Oslo ACT. 

Utvalget, som skal ledes av et eksternt og uavhengig medlem, har følgende mandat:

• Gjennomgå transaksjonen som ble gjennomført og vurdere økonomiske konsekvenser for høyskolen.
• Anbefale tiltak som sikrer at høyskolens økonomi er en god og sikker plattform for videre utvikling av skolen.
• Sikre at alle spørsmål knyttet til transaksjonen blir belyst og besvart.

Utvalget vil bli etablert så raskt som mulig i samarbeid med de involverte parter og avlegge rapport til styret i Anthon B Nilsen Utdanning AS.  Rapporten vil bli gjort tilgjengelig for alle interessenter.

Kjøpsbeløpet på kr 105 millioner som ble utløst ved NITHs kjøp av Westerdals og NISS ligger i Anthon B Nilsen Skoledrift og den sammenslåtte høyskolen. Disse midlene er en del av Anthon B Nilsen Skoledrifts egenkapital og vil inngå i finansieringen av høyskolens utvikling i fremtiden.  Selskapet understreker igjen at ingen midler er tatt ut av skoledriften og overført til eieres private konti.

Medieoppslaget har opprørt studenter og ansatte ved Westerdals Oslo ACT.  Dette beklager Anthon B Nilsen på det sterkeste og har forståelse for at studenter og ansatte reagerer på påstandene som er framsatt i media.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Trond Andresen, tlf: 91 19 05 19, epost: ta@abn.no

Kontakter

Om Anthon B Nilsen Utdanning

Anthon B Nilsen Utdanning
Anthon B Nilsen Utdanning
Rådhusgata 27
0158 Oslo

+47 24 14 54 00http://www.abn.no/

Anthon B Nilsen Utdanning AS driver 13 skoler og virksomheter i Norge og Sverige som tilbyr masterprogrammer, bachelorprogrammer og fagutdanning innenfor områder som kommunikasjon og andre kreative fag, administrative fag, salg og service, IT, reiseliv, helse og internasjonale studier, samt arbeidsmarkedsopplæring og videregående utdanningsløp.

Anthon B Nilsen Utdanning satser på å utvikle skoler for praksisnær utdanning og effektive opplæringsprodukter for bedriftsmarkedet ved å erverve sterke merkevarer og gi disse rom og støtte til å utvikle seg både pedagogisk og kommersielt.

Følg saker fra Anthon B Nilsen Utdanning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Anthon B Nilsen Utdanning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Anthon B Nilsen Utdanning

Nicolai H. Løvenskiold trer tilbake som daglig leder i Anthon B Nilsen Utdanning AS31.3.2016 14:30Pressemelding

Oslo, 31.03.16: I en pressemelding 29.03.16 varsler Kunnskapsdepartementet at det har levert en anmeldelse til Økokrim vedrørende det departementet mener er urettmessig statsstøtte for studenter ved et studietilbud i Film og TV-fag som departementet mener ikke hadde nødvendig faglig godkjenning. Studiet ble tilbudt ved daværende Westerdals School of Communication som senere er fusjonert inn i Westerdals Oslo ACT, en skole som eies av Anthon B Nilsen Utdanning AS. Daglig leder i Anthon B Nilsen Utdanning AS, Nicolai H. Løvenskiold, var administrerende direktør eller styreleder ved Westerdals da Film og TV-studiet ble etablert som egen linje i 2002 og frem til 2007. Han finner det derfor vanskelig å fortsette som daglig leder i Anthon B Nilsen Utdanning AS mens saken er til behandling hos myndighetene, og har besluttet å tre tilbake fra sine roller i selskapet inntil Økokrim har avsluttet sin behandling av saken. Han vil i denne perioden stå til rådighet for styret og ledelsen i Anthon B

Anthon B Nilsen omgjør skoletransaksjon9.11.2015 06:50Pressemelding

Eierne av Anthon B Nilsen er dypt bekymret over den uroen som er skapt rundt selskapet blant studenter og ansatte på Westerdals Oslo ACT. Bakgrunnen er det bildet som er skapt i media at eierne av skolen på uberettiget vis har tatt kapital ut av den sammenslåtte høyskolen Westerdals Oslo ACT. Selskapet har derfor besluttet å rydde enhver tvil av veien om Westerdals finansielle grunnlag og handlingsrom ved å eliminere kapitaleffekten fra sammenslåingen av tre skoler.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom