Høgskolen i Oslo og AkershusHøgskolen i Oslo og Akershus

Ansvarlig innovasjon i nanoteknologi

Del

Styring og regulering av Nanoteknologi gjennom samfunnsinvolvering.

KØBENHAVN/OSLO, 15. JANUAR 2018 - Nanoteknologiene – hvor materialer og stoffer bygges, endres og manipuleres på atom- eller molekylnivå – har i de senere årene gitt forventninger om nye muligheter for forskning på en rekke områder som energi, helsesektoren, elektronikk og mat. På samme tid har det blitt stilt spørsmåltegn ved om noen anvendelser av nanomaterialer kan gi uforutsette konsekvenser.

GoNano er et nytt EU-finansiert prosjekt hvor vi ønsker å vise hvordan kommende nanoteknologiprodukter kan utvikles slik at de samsvarer bedre med samfunnets behov og bekymringer. Det skal vi forsøke å få til ved å inkludere forbrukere, industri, frivillige organisasjoner, politikere, byråkrater og forskere i tre konkrete samskapingsprosesser innenfor mat-, helse- og energiområdet. Disse prosessene skal lede frem til ni nyskapende produktforslag for videre nanoteknologi og forlag til politikkutforming som kan understøtte ansvarlig nanoteknologi for fremtiden. Videre, ved å vise hvordan innovasjonsprosessene rent praktisk kan styres mot produkter som tar høyde for samfunnets bekymringer og som svarer på samfunnsutfordringene, ved å lage læringsmateriell om hvordan vi kan få til kreative samskapingsprosesser, vil GoNano-prosjektet være en inspirasjon og et referansepunkt for fremtidens ansvarlige innovasjon innen nanoteknologiene.

Prosjektleder er Lise Bitsch fra det danske Teknologirådet.

OsloMet - Storbyuniversitetet, ved SIFO og AFI er norske partnere i prosjektet. Harald Throne-Holst fra SIFO sier at:

”-Involvering av samfunnet er helt nødvendig for at nanoteknologiene skal utvikle seg på en ansvarlig måte.”

“-Sammen kan forbrukere og forskere utvikle bærekraftige, akseptable og attraktive forslag til nye nanoteknologiprodukter med mål om å møte samfunnets behov.

Carolin Kranz, Senior Manager ved Divisjonen for Kommunikasjon and Myndighetskontakt I det tyske industrikonsernet BASF, har tro på det nye prosjektet:

“-At BASF we know that the alignment of innovation with societal needs and concerns is important for our success as a company. The GoNano project stands out because it is aiming at delivering very concrete strategies on how to do so.”

Du kan nå oss på:

Vår nettside:                http://gonano-project.eu

Twitter:                        @GoNano_EU

Facebook:                    https://www.facebook.com/pg/GoNanoEU/

Prosjektkoordinator:      Lise Bitsch, Fondet Det danske Teknologirådet.

Epost: lb@tekno.dk · Mobil: +45 3113 3203

Kontakt på OsloMet:      Harald Throne-Holst, Forbruksforskningsinstituttet SIFO

                                               Epost: harth@hioa.no . Mobil: 917 13 927

For løpende oppdateringer om prosjektet: http://gonano-project.eu/contact/ 

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.hioa.no

HiOA jobbar tett med studentar, profesjonar og arbeidsliv for å bygge eit varmt, klokt og nyskapande samfunn.

Som den største statlege høgskolen i landet, med omlag 18.000 studentar og 1.950 tilsette, tilbyr vi studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Følg saker fra Høgskolen i Oslo og Akershus

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskolen i Oslo og Akershus på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Høgskolen i Oslo og Akershus

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom