Unio

Ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets lønnsoppgjør

Del

Unio-kommune overleverte i dag første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området. Hovedkravet er at yrkene i kommunesektoren med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må gis en tydelig prioritering.

– Årets oppgjør må sikre solid reallønnsvekst og en prioritering som gir yrkesgruppene med høyere utdanning en klart høyere lønnsvekst enn andre. Det er helt nødvendig for å unngå lærerkrise og sykepleierkrise, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Kommunene skal gi innbyggerne gode tjenester av høy kvalitet. Det krever at arbeidsgiverne tenker langsiktig når de skal rekruttere, utvikle og holde på arbeidskraft med høyere utdanning.

– Der det trengs høy kompetanse, holder det ikke å ansette folk uten den utdanningen det stilles krav om i barnehagen, skolen eller på sykehjemmet, sier Handal.

Kommunene har fortsatt store utfordringer med å rekruttere og beholde mange av Unios medlemsgrupper. Undersøkelser slår fast at det blant annet mangler 5 900 sykepleiere (NAV 2018), og framskrivinger viser et underskudd på 28 000 sykepleiere og 5 800 lærere fram mot hhv. 2035 og 2040 (SSB).

I dag er det 11 450 ansatte i lærerstillinger i grunnskolen som mangler lærerutdanning (KOSTRA). I tillegg jobber det 4 200 personer i barnehagene som ikke oppfyller lovkravet om barnehagelærerutdanning (BASIL). Kommunesektorens Arbeidsgivermotor 2017 viser blant annet at det for nesten alle kommuner er utfordrende å rekruttere sykepleiere. God faglig rehabilitering med fysioterapeuter og ergoterapeuter er en stor utfordring etter samhandlingsreformen.

Handal viser til at Unios medlemmer i de siste oppgjørene i kommunesektoren har vært lojale og stilt opp i lønnsdugnaden og hatt moderate krav.

- Våre grupper – lærere, barnehagelærere og ansatte i helsesektoren – har merket at de har fått lite ekstra i lommeboken de siste årene. Nå må dette endres slik at høyere utdanning lønner seg bedre enn i dag, avslutter Steffen Handal.

Unio kommune forhandler på vegne av nærmere 135.00 medlemmer.

Forbundsvise medlemstall per 1. januar 2019:
Utdanningsforbundet   94 191
Norsk Sykepleierforbund   32 953
Forskerforbundet   399
Norsk Fysioterapeutforbund   2 191
Det norske maskinistforbund   187
Akademikerforbundet   1 634
Norsk Ergoterapeutforbund   1 711
Norsk Radiografforbund   10
Presteforeningen   8
Det norske Diakonforbund   15
Bibliotekarforbundet   937

Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er 30. april klokken 24:00.

Bilder

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med våre 368 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom