Det Norske Travselskap

Anmeldelse av travtrener Fabrice Souloy i koboltsaken

Del

Styret i Det Norske Travselskap (DNT) har vedtatt å anmelde travtrener Fabrice Souloy for forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av dopingreglementets § 2 (1) a), med en prinsipal påstand om utelukkelse på livstid, samt en bot på NOK 250 000.

Etter Elitloppshelgen på Solvalla og Grand Prix-helgen i Oslo i 2016, ble det klart at flere av Fabrice Souloys hester hadde konkurrert med koboltverdier i kroppen langt over internasjonalt fastsatte grenseverdier for substansen.

Saken har blitt etterforsket og utredet av DNT og ST i fellesskap. Det er hestesportens utvalg for utredning av dopingsaker (UUD), som har representert Norge under utredningen. Skandinavisk Dopingkomité (SDK) har vurdert rapporten fra utredningen og selv utredet den juridiske siden av saken. DNT har etter innstilling fra SDK anmeldt Souloy for forsettlig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) a), med en prinsipal påstand om utelukkelse på livstid, samt en bot på NOK 250 000 dersom han finnes skyldig.

Svensk Travsport (ST) og DNT vil i denne sammenheng særskilt påpeke viktigheten av å ivareta travsportens troverdighet og de grunnpilarer som skal gjelde for all vår virksomhet, nemlig dyrevelferd, spillsikkerhet og konkurranse på like vilkår.

Kobolt er et tungmetall som det overhodet ikke finnes relevante grunner for å gi til hester i store mengder. Høye konsentrasjoner av stoffet er skadelig for mennesker og dyr. Kobolt er også kjent som en substans som har blitt brukt i den hensikt å illegalt øke kroppens produksjon av EPO.

Innstillingen til straff er fattet på det grunnlag at både ST og DNT vil tydeliggjøre at personer som bevisst begår overgrep mot dyr, og dermed også skader travsportens omdømme, er uønsket for all fremtid.

Souloy er av DNTs domskomité gitt 3 ukers tilsvarsfrist.


Spørsmål i saken kan rettes til:
Generalsekretær Svein Morten Buer,
svein.morten.buer@travsport.no
Tlf.: 900 35 395

Om Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap
Det Norske Travselskap
Refstadveien 27
0589 Oslo

22 95 60 00http://www.travsport.no

Det Norske Travselskap (DNT) er en medlemsorganisasjon som består av 12 travforbund og 175 travlag. DNT organiserer virksomheten innen sporten gitt av det politisk valgte styret. På nasjonalt nivå er travsporten underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Følg saker fra Det Norske Travselskap

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Det Norske Travselskap på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Det Norske Travselskap

10 års utelukkelse og 0,5 mill. kr i bot for Fabrice Souloy29.11.2017 13:15Pressemelding

Det Norske Travselskaps Appellkomité har behandlet den franske travtreneren Fabrice Souloys anke av DNTs Domskomités avgjørelse 20. juni 2017. I domskomitéen ble Fabrice Souloy kjent skyldig i forsettlig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) bokstav a, ved at dopingprøver av hestene Your Highness, Un Mec d’Heripre, Lionel og Timone Ek etter løp på Bjerke Travbane 12. juni 2016 viste koboltinnhold langt over de fastsatte grenseverdiene. Souloy ble av Domskomitéen, i samsvar med Dopingreglementets § 11, ilagt utelukkelser for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. DNTs Appellkomité har stadfestet Domskomitéens kjennelse, med den endring at utelukkelsesperioden settes til 10 år, regnet fra 12. september 2016.

Kjennelse i Det Norske Travselskaps Appellkomité i saken mot travtrener Fabrice Souloy28.11.2017 21:55Presseinvitasjon

Den franske travtreneren Fabrice Souloy påanket til Appellkomitéen den kjennelsen Det Norske Travselskaps Domskomité avsa 20. juni 2017, der Souloy ble funnet skyldig i forsettelig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) bokstav a, og ble ilagt utelukkelser i samsvar med dopingreglementets § 11 for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. Den muntlige ankeforhandling for Apellkomitéen ble avholdt 8. og 9. november. Onsdag 29. november blir kjennelsen fra Appellkomitéen offentliggjort kl. 13:15 i Hestesportens Hus på Bjerke Travbane.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom