Det Norske Travselskap

Anmeldelse av travtrener Fabrice Souloy i koboltsaken

Del

Styret i Det Norske Travselskap (DNT) har vedtatt å anmelde travtrener Fabrice Souloy for forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av dopingreglementets § 2 (1) a), med en prinsipal påstand om utelukkelse på livstid, samt en bot på NOK 250 000.

Etter Elitloppshelgen på Solvalla og Grand Prix-helgen i Oslo i 2016, ble det klart at flere av Fabrice Souloys hester hadde konkurrert med koboltverdier i kroppen langt over internasjonalt fastsatte grenseverdier for substansen.

Saken har blitt etterforsket og utredet av DNT og ST i fellesskap. Det er hestesportens utvalg for utredning av dopingsaker (UUD), som har representert Norge under utredningen. Skandinavisk Dopingkomité (SDK) har vurdert rapporten fra utredningen og selv utredet den juridiske siden av saken. DNT har etter innstilling fra SDK anmeldt Souloy for forsettlig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) a), med en prinsipal påstand om utelukkelse på livstid, samt en bot på NOK 250 000 dersom han finnes skyldig.

Svensk Travsport (ST) og DNT vil i denne sammenheng særskilt påpeke viktigheten av å ivareta travsportens troverdighet og de grunnpilarer som skal gjelde for all vår virksomhet, nemlig dyrevelferd, spillsikkerhet og konkurranse på like vilkår.

Kobolt er et tungmetall som det overhodet ikke finnes relevante grunner for å gi til hester i store mengder. Høye konsentrasjoner av stoffet er skadelig for mennesker og dyr. Kobolt er også kjent som en substans som har blitt brukt i den hensikt å illegalt øke kroppens produksjon av EPO.

Innstillingen til straff er fattet på det grunnlag at både ST og DNT vil tydeliggjøre at personer som bevisst begår overgrep mot dyr, og dermed også skader travsportens omdømme, er uønsket for all fremtid.

Souloy er av DNTs domskomité gitt 3 ukers tilsvarsfrist.


Spørsmål i saken kan rettes til:
Generalsekretær Svein Morten Buer,
svein.morten.buer@travsport.no
Tlf.: 900 35 395

Om Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap
Det Norske Travselskap
Refstadveien 27
0589 Oslo

22 95 60 00http://www.travsport.no

Det Norske Travselskap (DNT) er en medlemsorganisasjon som består av 12 travforbund og 175 travlag. DNT organiserer virksomheten innen sporten gitt av det politisk valgte styret. På nasjonalt nivå er travsporten underlagt Landbruks- og matdepartementet.