Forsvarsbygg

Anleggshotell bygges på Evenes

Del

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Ramirent AS for etablering og drift av et anleggshotell og byggherrekontor på Evenes flystasjon.

Karl Erik Valentin Hansen, leder for Temporary Space i Noreg, har signert kontrakt med Forsvarsbygg. Her ved Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase.
Karl Erik Valentin Hansen, leder for Temporary Space i Noreg, har signert kontrakt med Forsvarsbygg. Her ved Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase.

No skal anleggsområdet med anleggshotell og kontor for utbygginga av Evenes flystasjon oppførast. Hausten 2017 vart første kontrakt tildelt for å utføra grunn- og infrastrukturarbeid inne på flystasjonen. Tomta for anleggshotellet og byggherrekontoret er planlagt ferdigstilt til våren.

- Forsvarsbygg har god røynsle frå Ørland med eit anleggshotell inne på flystasjonsområdet, og vi legg vekt på at det skal vera ordnast og kontrollerte boforhold for bygg- og anleggsarbeidarar som har lang reisevei til jobben, fortel direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg.

Kontrakten

Kontrakten på anleggshotellet og byggherrekontoret har ein verdi på ca. 83.6 millionar kroner u. MVA. Her var det fem tilbydere i konkurransen.

Oppstart på byggeplassen er 1. juni og det er berekna sett i drift for brukarane 1. september i år. Ramirent har ansvaret for drifta av fasilitetane knytt til anleggshotellet. Det er avtalt at det skal driftast fram til 2027.

- For Ramirent er dette eit viktig steg på vegen for å kunna halda fram med å levera gode totalløysingar til store prosjekt. Det har vorte lagt ned mye arbeid i dette anbudet, og vi vil takka Forsvarsbygg for tilliten og gleder oss til å koma i gang, seier Karl Erik Valentin Hansen, leiar for Ramirent Temporary space I Noreg.

Ordna boforhold

I fleire år framover vil det vera høg byggeaktivitet ved flystasjonen med tilreisande bygg- og anleggsarbeidarar. Anleggshotellet er eit mellombels bygg der det vert tilbode bespisning og overnatting. I tillegg vil òg dei ulike entreprenørane ha anleggskontora sine på området. Det er òg tilrettelagt for at Forsvaret kan nytta fasilitetane i perioden ved behov, og det vert berekna plass til vel 180 sengeplassar og opp mot 100 kontorplassar. Det er lett å tilpassa bygga fordi det er basert på modular. Anleggshotellet skal ha lomp, treningsfasilitetar og kantine.

Nøkkelord

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Bilder

Karl Erik Valentin Hansen, leder for Temporary Space i Noreg, har signert kontrakt med Forsvarsbygg. Her ved Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase.
Karl Erik Valentin Hansen, leder for Temporary Space i Noreg, har signert kontrakt med Forsvarsbygg. Her ved Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase.
Last ned bilde

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
PB 405 Sentrum
0103 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.