LO

Andelen folk i arbeid fortsetter nedover

Del

– De sprikende tallene på ledighet og andelen folk i jobb innebærer at det er stor usikkerhet omkring utviklingen i arbeidsmarkedet, slår LO-leder Gerd Kristiansen fast.

– Dagens NAV-tall viser at den registrerte arbeidsløsheten fortsetter svakt nedover, men dette står i skarp kontrast til forverringen i arbeidsmarkedet som kommer til syne i SSBs tall for sysselsetting, legger Kristiansen til.

Sysselsettingsratene, eller andelen folk i arbeid, har lenge gått nedover, og fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 var det nedgang i 13 av 19 fylker.

 – Siden 2008 har andelen nordmenn i jobb falt fra rundt 72 prosent til 67,5 prosent.  Dette kan bety at stadig flere har gitt opp å få seg en jobb. Andelen unge i jobb synker særlig mye, noe som bekymrer meg spesielt, sier LO-lederen.

I mars ble det 1.500 færre helt arbeidsledige her i landet, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. At påsken kommer senere i år enn i fjor, gjør at nedgangen i arbeidsledigheten fra februar til mars blir større enn den ellers ville vært.  Antallet langtidsledige fortsetter dessuten å gå opp.

I mars hadde 22.700 av de helt ledige vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Det er 1.400 flere enn i samme måned i fjor. Økningen er størst i Rogaland og Hordaland.

Ved utgangen av mars var 81.300 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, 8.000 færre enn på samme tid i fjor. Arbeidsledigheten er dermed 2,9 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent i mars i fjor. Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak er nå 104.100 personer. Dette er en nedgang på 3.200 siste året. Målt som andel av arbeidsstyrken er bruttoarbeidsledigheten 3,7 prosent, mot 3,8 i mars i fjor.

To fylker, Vestfold og Finnmark, har høyere arbeidsledighet enn for ett år siden.

Kontakter

Bjørn Erik Dahl
Mobil +47 971 96 754

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 920 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Følg saker fra LO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom