Samferdselsdepartementet

Anbodskonkurranse om ny lufthamn i Mo i Rana kan lysast ut

Del

– Regjeringa ønskjer eit godt flytilbod i heile landet. Ved Mo i Rana i Nordland er det teke eit spanande initiativ for å byggje ei ny lufthamn, og Polarsirkelen Lufthavnutvikling ønsker å lyse ut ein anbodskonkurranse om bygging. Det bekreftar eg no at dei står fritt til å gjere, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Det har vore eit sterkt lokalt ønske om ein ny lufthamn i Mo i Rana. Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) har dermed ønskt å lyse ut ein anbodskonkurranse om bygging av ei ny lufthamn ved Mo i Rana. Samferdselsministeren bekreftar no at PLU eller andre står fritt til å lyse ut ein slik anbodskokurranse.

I stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan 2018–2029 er det sett av eit statleg bidrag til ei ny lufthamn ved Mo i Rana i andre delen av planperioden, det vil seie i perioden 2024–2029. Dette betyr at ein anbodskonkurranse no skjer på PLU si eiga rekning og risiko. Det same gjeld ved ein eventuell byggjestart før Stortinget har løyvt midlar, seier Dale

Utbyggings- og driftsmodell for ei ny lufthamn ved Mo i Rana er ikkje avklart. PLU har ønskt at Avinor skal gje bistand til arbeidet og det bekreftar samferdselsministeren at dei kan be om på deira eiga rekning.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Transport21: Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar18.2.2019 14:55:23Pressemelding

- Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom