Samferdselsdepartementet

Anbodskonkurranse om ny lufthamn i Mo i Rana kan lysast ut

Del

– Regjeringa ønskjer eit godt flytilbod i heile landet. Ved Mo i Rana i Nordland er det teke eit spanande initiativ for å byggje ei ny lufthamn, og Polarsirkelen Lufthavnutvikling ønsker å lyse ut ein anbodskonkurranse om bygging. Det bekreftar eg no at dei står fritt til å gjere, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Det har vore eit sterkt lokalt ønske om ein ny lufthamn i Mo i Rana. Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) har dermed ønskt å lyse ut ein anbodskonkurranse om bygging av ei ny lufthamn ved Mo i Rana. Samferdselsministeren bekreftar no at PLU eller andre står fritt til å lyse ut ein slik anbodskokurranse.

I stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan 2018–2029 er det sett av eit statleg bidrag til ei ny lufthamn ved Mo i Rana i andre delen av planperioden, det vil seie i perioden 2024–2029. Dette betyr at ein anbodskonkurranse no skjer på PLU si eiga rekning og risiko. Det same gjeld ved ein eventuell byggjestart før Stortinget har løyvt midlar, seier Dale

Utbyggings- og driftsmodell for ei ny lufthamn ved Mo i Rana er ikkje avklart. PLU har ønskt at Avinor skal gje bistand til arbeidet og det bekreftar samferdselsministeren at dei kan be om på deira eiga rekning.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Belønningsavtale: Tromsø får 65 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange11.7.2019 15:12:42 CESTPressemelding

- Vi bidrar nå med 65 millioner kroner for at Tromsø kan få bedre transportløsninger som forenkler reisehverdagen til innbyggerne. Skal vi bidra til at flere velger å velge å gå, ta buss eller sykle må vi legge til rette for at det blir enklere og et forbedret tilbud. Derfor bidrar regjeringen nå med et betydelig beløp for transportløsninger i Tromsø, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom