Intex Resources ASA

AMBERSHAW METALLICS INC: POSITIV KONTANTSTRØM TIDLIGERE ENN VENTET OG BETYDELIG MINDRE KAPITALBEHOV

Del

- Fra Intex synspunkt gir det stor mening å gjøre dette.

* Økt planlagt produktportefølje til også å inkludere konsentrat
* Sterk interesse for produktene fra store industriaktører
* Kontantstrøm tidligere enn ventet
* Redusert kapitalbehov med ca. 50%

Intex Resources ASA ("Intex" eller "Selskapet") har sammen med selskapets partner, Legacy Hill Resources Ltd ('LHR'), klart å få fellesinvesteringen i Ambershaw Metallics Inc ('AMI') enda mer attraktiv for sine aksjonærer.

Salg av konsentrat vil finansiere utstyr
I AMIs gruveplan er malmen gjort om til konsentrat, som igjen blir gjort om til pellets og sendt til kunder. Med prisoppgangen på FE-konsentrat med 65% gehalt i det amerikanske stålmarkedet, har det blitt attraktivt å starte produksjon av både konsentrat for salg, såvel som pellets. Dette reduserer risikoen i investeringen ytterligere og gjør det mulig å finansiere utstyret til pelletsproduksjon fra salg av konsentrat.

- Vi anslår, med forbehold om relevante godkjenninger, at det totale kapitalbehovet for å starte prøveproduksjon av konsentrat, kan bli mer enn halvert sammenlignet med det opprinnelige kapitalbehovet for pelletsproduksjon, sier D. Saradhi Rajan, administrerende direktør i AMI.

- Vi må uansett ha utstyret til konsentratproduksjonen på plass, og hvis vi i samme operasjon kan fremskynde våre kundeordre, samt redusere kapitalbehovet ved oppstart, mot kun noen måneders forsinkelse av pelletsproduksjonen, vil det være meget gunstig, sier Rajan.  

AMI forventer å begynne konsentratproduksjonen ved utgangen av andre kvartal 2018, og ha det gjenværende produksjonsutstyret installert innen utgangen av samme år. AMI anslår at i den første prøveutvinningsfasen kan det produsere ca. 330.000 tonn konsentrat årlig. Den nåværende salgsprisen på 65% Fe-konsentrat er beregnet til USD 93 per tonn, med produksjonskostnader på USD 35 per tonn og estimerte fraktkostnader på USD 15-20 per tonn, noe som gir en kortsiktig EBITDA på USD 13.2 millioner per år. Til sammenligning er den nåværende salgsprisen for pellets USD 150-155 per tonn med produksjonskostnader på USD 56 per tonn. Med et årlig produksjonsvolum på 250.000 tonn og et kapitalkrav på USD 7 millioner blir det en langsiktig EBITDA på USD 23.5 millioner.

Interesse fra stor amerikansk stålprodusent
Konsentratpriser er historisk mer volatile enn pelletspriser og oppgangen til den amerikanske stålindustrien har skapt stor etterspørsel etter dette mindre sofistikerte produktet. AMI har mottatt betydelig interesse fra store amerikanske aktører gjennom sin nye salgsavdeling, både for konsentrat og pellets. Ved å legge til konsentrat på listen over tilgjengelige produkter vil AMI kunne gi kundene en mer skreddersydd løsning. Og gitt det volatile prisbildet kan AMI justere produksjonen mellom konsentrat og pellets, i henhold til fremtidige marginer.

- Fra Intex synspunkt gir det stor mening å gjøre dette. Vi reduserer det initielle kapitalbehovet for å generere positiv kontantstrøm, og bør kunne starte prøveproduksjon, med forbehold om relevante godkjenninger, et halvt år tidligere enn hva tilfellet er med pellets. Uansett er vi nå på vei til å bli en fullverdig pelletprodusent, sier Lars Beitnes, styreformann i Intex Resources ASA.

NPV på USD 499 millioner
AMI estimerte 1. juni i år en nåverdi, gitt et avkastningskrav på 10 prosent, på USD 499 millioner for prosjektets levetid - etter å ha mottatt et mer detaljert estimat på kapitalbehovet i tredje kvartal bør det kun være små opp- eller nedjusteringer i forhold til dette estimatet. AMI ga også videre oppdateringer på DR-høykvalitetspellets, kundeordre og utviklingsstrategi. 

I forbindelse med forbedringen i utviklingsstrategien, har Intex økt egenkapitalen, samt sikret seg et konvertibelt obligasjonslån med tegningsretter for å sikre fullfinansiering inntil første kontantstrøm i AMI-prosjektet. Avtalen mellom Intex, AMI og LHR, hvor Intex har rett til å kjøpe 51% av aksjene i AMI gjennom en investering på USD 7 millioner (i tillegg til 5% som Intex allerede eier), som inkluderer en klausul som gir Intex rett til å kjøpe aksjer fra LHR dersom det totale kapitalbehovet i AMI er lavere enn USD 7 millioner.

For ytterligere informasjon kontakt:
Cecilie Grue

Konstituert administrerende direktør

Mobil: +47 991 62 486

Epost: cg@intexresources.com

Lars Christian Beitnes

Styreformann

Mobil: +356 7996 1497

Epost: lcb@intexresources.com

Intex Resources ASA

0152 Oslo, Norway

Tel: +47 2311 3344

Epost: info@intexresources.com

Nøkkelord

Om Intex Resources ASA

Intex Resources ASA
Intex Resources ASA
Prinsensgt. 2
0152 Oslo

+4723113344http://www.intexresources.com/

Kort om Intex:
Intex er et mineralselskap med base i Oslo. Selskapet fokuserer på ansvarlig utvikling av naturressurser. Intex eier i dag en mindre eierandel i det kanadiske jernmalmselskapet Ambershaw Metallics, Inc., som i løpet av 12-18 måneder vil ha positiv kontantstrøm og  selskapet har en opsjon til å bli eier av 51% av Ambershaw Metallics. I tillegg har selskapet utvinningsrettigheter til Mindoro Nickel på Filippinene. Intex mottok nylig en rapport basert på laboratorietester med ny teknologi, som viser at produksjonen på Mindoro Nikkel kan være svært lønnsom med dagens nikkelpriser. Mer informasjon er tilgjengelig på: www.intexresources.com