Trygg Trafikk

Aldri før har så få omkommet i trafikken

Del

Aldri har så få omkommet i trafikken som i løpet av årets første fire måneder. Totalt har 27 mistet livet på norske veier hittil i år og det er 13 færre enn på samme tid i fjor.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Ferske tall viser at det aldri har vært så trygt å ferdes i trafikken som det er i dag. De senere årene har antallet omkomne blitt kraftig redusert, og ved utgangen av april hadde totalt 27 mistet livet på veiene. 7 av disse omkom i april. Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.

- Vi ser at statistikken over antall omkomne svinger fra måned til måned men på tross av disse svingninger har antallet omkomne og hardt skadde blitt betydelig redusert gjennom mange år. Det er mange forhold som spiller inn, men det er positivt at nedgangen nå ser ut til å holde seg over flere år, sier Johansen.

Må få ned antall hardt skadde

Selv om antall omkomne går ned er det fortsatt mange som får livet sitt ødelagt i trafikken etter ulykker. Mange merkes for livet og får redusert livskvalitet.

- De siste årene reddes mange flere enn for bare få år siden. De blir reddet av riktig bruk av sikkerhetsutstyr, bedre infrastruktur, sikrere biler, førerstøttesystemer, bedre akuttmedisin og forhåpentlig riktig kjøreatferd. Å få ned antall hardt skadde er et viktig satsningsområde, understreker Johansen.

Det krever iherdig innsats fra flere hold, og det viktigste er å styrke arbeidet for å påvirke trafikantenes oppførsel i trafikken, mener Johansen.

- Foreløpig og i overskuelig fremtid kan vi ikke regne med at kjøretøyene hjelper oss i alle situasjoner. I tillegg vil stadig flere sykle og gå. Uansett hvordan du ferdes må trafikantene ha kunnskap og ferdighet nok til å ta vare på liv og helse. Derfor må vi styrke arbeidet med å utvikle ferdigheter og atferd, sier Johansen.

Se opp for «nye» trafikanter

Erfaringsmessig er våren og forsommeren en periode med mange «nye» trafikanter som gjør trafikkbildet komplisert.

- Om du kjører bil må du følge nøye med. Regn med tohjulinger både med og uten motor i kryss og på flerfelts vei. Bruk sidespeil og se godt etter i blindsonen når du skifter fil. Sørg for å bruke setebelte og avpass kjørestilen etter forholdene, avslutter Johansen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Last ned bilde

Dokumenter

Om Trygg Trafikk

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk
Tullinsgate 2
0103 Oslo

22 40 40 40http://www.tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter.

Følg saker fra Trygg Trafikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trygg Trafikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Trygg Trafikk

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom