Aksjonerer for slagrammede og pårørende

Del

Alt for lenge har slagrammedes og deres pårørendes interesser kommet i skyggen av andre grupper, men nå må samfunnet også løfte fram deres interesser og behov, og ta tak i utfordringer de lever med, krever generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Hvert år rammes rundt 16 000 mennesker av hjerneslag – over 40 hver dag – og ca. 70 000 lever med gjennomgått slag. Antall pårørende er atskillig høyere.

Mange slagrammede får ulike former for lammelser, språkforstyrrelser, synsproblemer, angst, depresjon og utmattelse (fatigue). 

- Dette er både synlige og usynlige utfall, men for de som rammes eller blir berørt, kan det ha store konsekvenser i hverdagen. Felles for de som tar kontakt med oss er at det er behov for mer informasjon, bedre oppfølging og mer støtte enn det som gis i dag, sier Skar.

Han viser til at etter akuttfasen, hvor de som har hatt slag er innlagt i slagenhet på sykehus eller gis rehabilitering gjennom spesialisthelsetjenesten, er det kommunene som har ansvar for videre oppfølging tilbake til en ny hverdag.

- Her hører vi om mange kommuner som gjør en god jobb, men vi hører dessverre også om svært mange som ikke har gode nok tilbud og mangelfull oppfølging av og støtte til sine innbyggere, forteller Skar.

Han og LHL Hjerneslag har nylig tatt opp at Norge har for få synspedagoger. Flere kommuner har mangelfullt tilbud på logopeder og psykologer. Bruken av koordinerende enhet for rehabilitering og individuell plan varierer. Det samme gjør tilbudene om informasjon, møteplasser og annen oppfølging for både slagrammede og pårørende.

- Vi oppfordrer nå kommunene om å gå sammen med oss for å lette overgangen tilbake til en ny hverdag for de som er slagrammet og pårørende. En konkret utfordring går til ordførere, sammen med helse- og sosialsjefer og kommuneoverlegene, om å gjennomgå hvilke informasjons- og oppfølgingstilbud som gis til slagrammede og pårørende, og vurdere om disse er gode nok og hva som kan gjøres bedre, sier Skar.

I perioden 28. mai til 12. juni gjennomfører LHL Hjerneslag kampanjen "Tilbake til en ny hverdag". Da skal organisasjonen sammen med de som har hatt slag og er pårørende sette søkelyset på hvordan deres hverdag er, hvilke utfordringer de har og hvilke muligheter som er for å hjelpe andre som er i samme situasjon eller som kan havne i en hverdag som er endret som følge av slag. Per-Kristian Foss, tidligere rikspolitiker og nå riksrevisor, fronter kampanjen ved å fortelle sin historie og hvilke erfaringer han fikk etter sitt slag.

- Foss budskap er viktig, fordi han påpeker at det er riktig å få rask diagnostisering og behandling, og at det er viktig å være åpen om det som har skjedd og konsekvensene av det, mener Skar.

De nærmeste dagene og ukene vil flere av LHLs lokallag arrangere stands og slagkaféer over hele landet, og filmen med Foss vil bli spredd på sosiale medier.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om LHL

LHL
LHL
Storgata 33A
0184 Oslo

22 79 90 00http://www.lhl.no

Følg saker fra LHL

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LHL på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LHL

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom