Offshore Systems

Aker BP velger Offshore Systems for front end SCADA-systemer

Del

Offshore Systems er stolte over å kunngjøre inngåelsen av en ny, viktig partneravtale med Aker BP for å levere bransjeledende løsninger basert på standardisert og åpen teknologi for industriell kommunikasjon. Systemet skal installeres på en rekke land- og havbaserte installasjoner, og representerer et betydelig steg i retning av autonome boreoperasjoner.

SIKTER MOT AUTOMASJON: Aker BP har valgt Offshore Systems som sin nye leverandør av front end SCADA-løsninger for bruk onshore og offshore; et stort steg i retning av full automatisering av boreoperasjoner. - Vi er stolte og ydmyke, men desto mer klare til å hjelpe Aker BP i deres arbeid for å digitalisere olje- og gassindustrien, sier daglig leder i Offshore System, Jostein Kvame. Avbildet V-H: Frank Christiansen, (Aker BP), Jostein Kvame (Offshore Systems), Richard Emberland (Aker BP).Foto: Offshore Systems AS
SIKTER MOT AUTOMASJON: Aker BP har valgt Offshore Systems som sin nye leverandør av front end SCADA-løsninger for bruk onshore og offshore; et stort steg i retning av full automatisering av boreoperasjoner. - Vi er stolte og ydmyke, men desto mer klare til å hjelpe Aker BP i deres arbeid for å digitalisere olje- og gassindustrien, sier daglig leder i Offshore System, Jostein Kvame. Avbildet V-H: Frank Christiansen, (Aker BP), Jostein Kvame (Offshore Systems), Richard Emberland (Aker BP).Foto: Offshore Systems AS

Som et ledd i Aker BPs digitaliseringsprosess skal Offshore Systems utarbeide og implementere brukergrensesnittet for et fullt skalerbart SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) for å legge grunnlag for avansert sanntids prosesskontroll, simulering og matematisk prediksjon innen boreoperasjoner. Installasjonen skal gjennomføres i flere faser, hvor den første fasen starter med utrulling til én offshoreinstallasjon og et landbasert operasjonssenter i 2018. Den andre fasen vil ta løsningen videre til en rekke flere offshorerigger.

Med et fullintegrert SCADA-system vil Aker BP være godt posisjonert for en overgang til fullautomatiserte boreoperasjoner.

– Vi mener Offshore Systems deler Aker BPs visjoner og ambisjoner, eksempelvis gjennom bruk av åpne modeller og OPC-UA som kommunikasjonsstandard. Vi er meget glade for ha dem på laget når vi nå fortsetter med vår digitaliseringsagenda, sier Aker BP’s Drilling & Wells Manager, Digital Plan, Richard Emberland, i en kommentar. 

Datafrigjøring
Offshore Systems løsning vil gjøre det mulig for Aker BP å visualisere og interagere med operasjonsdata fra en rekke samtidige kilder offshore, inkludert men ikke begrenset til pumpedata (f.eks trykk og slagrater), dytte- og trekkedata (f.eks vekt, fart og posisjon), rotasjonsdata (f.eks rpm og torque), væskedata (f.eks viskositet og tetthet) og loggedata fra nedihullsoperasjoner. Innsamlet data vil bli konvertert gjennom dataprotokoller basert på OPC-UA før de lagres for prosessering, analyse og kontinuerlig prosjektplanlegging.

En vesentlig del av løsningen fra Offshore Systems vil være det kundetilpassede brukergrensesnittet, som vil tillate simultan datavisualisering og integrering av data fra en rekke forhandlere og leverandører i sanntid (inkludert blant annet WITSML, WITS, OPC UA, OPC DA, MQTT, Profibus og Modbus).

Kort fortalt vil Offshore Systems-løsningen kunne tilby bedre produksjonskontroll, prediktiv analyse og planlegging, og vesentlige nøyaktighets- og effektivitetsforbedringer.

– Vi er både stolte og begeistrede over å ha blitt valgt som Aker BPs partner i deres pågående arbeid for å optimalisere og automatisere land- og havbaserte boreoperasjoner. Aker BP er en industriledende forkjemper for digitalisering, og selv om vi er ydmyke ovenfor de store oppgavene som står foran oss, ser vi frem til å dele vår ekspertise og erfaring på dette området. Dette handler i bunn og grunn om frigjøring av data. Vi er fast bestemte på å sette en ny industristandard for utvikling av semantiske boremodeller, og resultatene vi kan skaffe vil være gode tilskudd til arbeidet for optimalisering og tilpasning av automatiserte boreoperasjoner, sier Daglig Leder i Offshore System, Jostein Kvame.

Om Offshore Systems:
Offshore Systems er et uavhengig, norsk foretak som er spesialisert innen tilpassede Operasjonelle Teknologier, IT og IOT-løsninger og produkter for hav- og landbaserte aktiviteter, med et primærfokus på HMI- og SCADA-løsninger og digitaliseringsprosesser. Under ledelse avet sterkt team av erfarne industriveteraner - noen med over 30 års fartstid innen olje- og gassindustrien, har Offshore Systems vært en frontaktør innen industriell automasjon i en årrekke. Selskapet vektlegger bruk av åpne kildekoder, teknologier og protokoller, noe som sørger for høy tilpasningsgrad og skalerbarhet på tvers av industrisegmenter.

Den kombinerte erfaringen, tekniske ekspertisen og industrielle nøkkelkunnskapen har gjort Offshore Systems til en foretrukket partner for et stadig økende antall operatører og serviceselskaper.

For spørsmål eller tilleggsinformasjon, vennligst kontakt:
Jostein Kvame, CEO
+47 901 31 800
jostein@offshore-systems.no 

Bilder

SIKTER MOT AUTOMASJON: Aker BP har valgt Offshore Systems som sin nye leverandør av front end SCADA-løsninger for bruk onshore og offshore; et stort steg i retning av full automatisering av boreoperasjoner. - Vi er stolte og ydmyke, men desto mer klare til å hjelpe Aker BP i deres arbeid for å digitalisere olje- og gassindustrien, sier daglig leder i Offshore System, Jostein Kvame. Avbildet V-H: Frank Christiansen, (Aker BP), Jostein Kvame (Offshore Systems), Richard Emberland (Aker BP).Foto: Offshore Systems AS
SIKTER MOT AUTOMASJON: Aker BP har valgt Offshore Systems som sin nye leverandør av front end SCADA-løsninger for bruk onshore og offshore; et stort steg i retning av full automatisering av boreoperasjoner. - Vi er stolte og ydmyke, men desto mer klare til å hjelpe Aker BP i deres arbeid for å digitalisere olje- og gassindustrien, sier daglig leder i Offshore System, Jostein Kvame. Avbildet V-H: Frank Christiansen, (Aker BP), Jostein Kvame (Offshore Systems), Richard Emberland (Aker BP).Foto: Offshore Systems AS
Last ned bilde

Dokumenter

Om Offshore Systems

Offshore Systems
Offshore Systems
Slettestrandveien 2
4032 Stavanger

+47 52 69 80 80http://www.offshore-systems.no