Akademikerne

Akademikerne kommune: - Understreker krav om lokal lønn for lektorer

Del

- Tiden er overmoden for at lektorene i skoleverket skal omfattes av den samme lokale lønnsdannelsen som andre akademikergrupper i KS, sier Jan Olav Birkenhagen, leder i Akademikerne kommune.

- Jeg synes det er interessant at også Unio nå krever endringer i lærernes forhandlings-ordning. Dette viser med all tydelighet at dagens system ikke fungerer og at det går ut over rekrutteringen til skolen, sier Birkenhagen. 

Han understreker at Akademikernes krav om å overføre lektorene til det samme kapittelet i hovedtariffavtalen som øvrige akademikergrupper er den beste, men berømmer samtidig Unio for nytenking. 

- Når samtlige lærerorganisasjoner vil ha endringer, må KS lytte, sier Birkenhagen. Akademikerne har hatt lokal lønnsdannelse ute i den enkelte kommune for øvrige medlemsgrupper siden 2002. Dette har styrket kommunenes velferdsproduksjon og konkurransekraften i arbeidsmarkedet. 

- Det er på høy tid at lønn blir brukt som et middel til å gjøre skolen til et attraktivt arbeidssted for akademikere. Lokal lønnsdannelse ute i den enkelte kommune og fylkeskommune er viktig i denne sammenheng, sier Birkenhagen. 

Han peker på at rekrutteringen til skolen er for svak og at den dårlige reallønnsveksten lærerne har hatt de siste 40 årene er en viktig årsak til dette. Lektorgruppen har etter overføringen til det kommunale tariffområdet i 2004, hatt en klart svakere lønnsutvikling enn sammenlignbare grupper. 

Arbeidstakerorganisasjonene overleverte i dag sine krav nr. 2 til årets hovedtariffoppgjør i KS – som omfatter alle norske kommuner og fylkeskommuner – unntatt Oslo. Forhandlingene i KS skal være sluttført innen 1. mai. 

For ytterligere informasjon, kontakt: 

Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder, Akademikerne kommune mob. 952 51 984
Kersti Flamme Larsen, kommunikasjonsrådgiver, Akademikerne mob. 951 43 760

Kontakter

Om Akademikerne

Akademikerne
Akademikerne
Fridtjof Nansens plass 6
0160 OSLO

95 30 90 90http://www.akademikerne.no

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt ca 194 000 medlemmer.

Følg saker fra Akademikerne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akademikerne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Akademikerne

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom