Akademikerne

Akademikerne: - Enighet i meklingen i KS Bedrift

Del

Akademikerne anbefalte i dag det fremlagte forslaget i meklingen med KS Bedrift. – Vi er fornøyd med resultatet. Viktige prinsipper vedrørende tjenestepensjon for konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift ble landet, sier Cecilie Fauchald Rygg, leder av Akademikernes forhandlingsdelegasjon i KS Bedrift.

Bakgrunnen for meklingen var brudd i forhandlingene om endrede pensjonsordninger innenfor hovedtariffavtalen. I meklingen kom partene til en løsning for ny tjenestepensjonsordning for konkurranseutsatte bedrifter som i stor grad tilfredsstiller begge parters behov. 

-Det har vært en konstruktiv mekling som ga et resultat som vi kan være tilfreds med. Mange bedrifter er i en konkurransesituasjon som gjør det nødvendig å endre pensjonsordning for å øke forutsigbarheten for videre drift. For Akademikerne var det viktig å sikre tillitsvalgtes medbestemmelse i slike prosesser sammen med gode vilkår for våre medlemmer, sier Fauchald Rygg. 

Endring kan bare skje hvis de lokale partene er enige om det, og det er kun mulig å endre til en definert alternativ tjenestepensjonsordning. Den alternative pensjonsordningen er kjønnsnøytral, gir en livsvarig ytelse, baserer seg på lovens maksimumssatser for innskudd, og etablering av privat AFP.  Ved overgang til en ny pensjonsordning vil et eventuelt tap kompenseres fullt ut.  

Videre er partene enige om at det skal utarbeides sentrale tariffestede retningslinjer som gir veiledning til hvordan prosessen ved overgang til ny pensjonsordning skal gjennomføres lokalt. Retningslinjene må ferdigstilles før eventuelle lokale prosesser kan iverksettes.

- Vi har fått på plass viktige elementer for arbeidstakerne, og vi sto sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene om et felles krav. For de av våre medlemmer som går over på ny pensjonsordning er det spesielt viktig at de kan regne med en god og trygg pensjon, at innskuddsnivåene er gode og at de får full kompensasjon for et eventuelt tap, avslutter Fauchald Rygg. 

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Cecilie Fauchald Rygg, 
leder av Akademikernes forhandlingsdelegasjon i KS Bedrift, mob. 932 59 356
Kersti Flamme Larsen, kommunikasjonsrådgiver, mob. 951 43 760

Kontakter

Cecilie Fauchald RyggLeder av Akademikernes forhandlingsdelegasjon i KS Bedrift

932 59 356

Lenker

Om Akademikerne

Akademikerne
Akademikerne
Fridtjof Nansens plass 6
0160 OSLO

95 30 90 90http://www.akademikerne.no

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt ca 194 000 medlemmer.

Følg saker fra Akademikerne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akademikerne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Akademikerne

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom