AF Gruppen

AF Gruppen med sterk vekst og godt resultat

Del

AF Gruppen økte omsetningen med 40 % i 2. kvartal og leverte et godt resultat for kvartalet og første halvår 2018.

AF Gruppens omsetning var MNOK 4 692 (3 347) i 2. kvartal og 8 575 (6 009) i 1. halvår. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 40 % og 43 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt ble MNOK 256 (250) i 2. kvartal og MNOK 450 (393) i 1. halvår. Dette ga en resultatmargin på 5,5 % (7,5 %) i 2. kvartal og 5,3 % (6,5 %) i 1. halvår.

AF Gruppen har en kompromissløs holdning til sikkerhet og stiller de samme strenge kravene til samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Derfor inkluderes tall fra underleverandørene i skadestatistikken. H-verdien for 2. kvartal var 0,8(1,4). I første halvår 2018 var H-verdien 1,1 (1,2). For 2. kvartal var sykefraværet 3,1 % (2,8 %), og hittil i år er det 3,4 % (3,2 %).

En ordreinngang på MNOK 5 106 i kvartalet ga en ordrereserve per 30.06.18 på MNOK 19 866 (18 928). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 33 (203) i 2. kvartal og MNOK 159 (619) i 1. halvår.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon og hadde per 30.06.18 netto rentebærende fordringer på MNOK 609 (698).

- Vår vekst og verdiskaping skal aldri gå på bekostning av sikkerhet. Dette krever mye av oss hver dag. Vi fikk en kraftfull påminnelse om hvor sårbare vi er, da en ansatt hos en av våre underentreprenører døde som følge av en arbeidsulykke ved E18 Tvedestrand-Arendal i mai. Når det fatale skjer kommer sterk vekst og et godt kvartalsresultat i andre rekke. Selv med lav skadefrekvens må vi aldri glemme at sikkerhetsarbeid er ferskvare. Kontinuerlig læring og tiltak som forsterker barrierene mot uønskede hendelser er derfor høyt prioritert. Det er vårt ansvar at alle som jobber på våre prosjekter kommer trygt hjem hver dag, og det setter standarden for vår prosjektgjennomføring, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

 

Kontakter

Bilder

Om AF Gruppen

AF Gruppen
AF Gruppen
Innspurten 15
0603 Oslo

+47 22 89 11 00http://www.afgruppen.no

AF Gruppen er et entreprenør- og industrikonsern. Konsernet omsatte for 13,7 mrd kroner i 2017 og har i dag ca 3800 medarbeidere. AF Gruppen  er notert på Oslo Børs (AFG).

AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på.

www.afgruppen.no

Følg saker fra AF Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AF Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra AF Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom